vorige volgende

RO 2004 Nr. 3443 (07-04-04) 14 32p.
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Boss W275 M'n waarde meneer De Zomer 1 1/1 COM Eddy Zidrou (st), Philippe Bercovici (st) 303
2 Zappers W273 Ja cool Nina ik Wat 1 1/1 COM Serge Ernst (st), Jean-Louis Janssens (s) 473
3 Vlooienbaal W12 Dat wordt verhuizen 6 6/8 28 33 Carine de Brab (st), Falzar (st), Eddy Zidrou (st)  
4 Chinaman W3 Confrontatie in Blue Hill 4 8/10 33 36 TaDuc (t), Serge Le Tendre (s)  
5 Nelson W103 Waarom maak je die vuilnisbak 1/4 1/1 COM Bertschy (st) 2001-204
6 Nelson W104 Ik moet u iets opbiechten 1/4 1/1 COM Bertschy (st) 2001-205
7 Nelson W105 had je al een Kerstcadeautje voor 1/4 1/1 COM Bertschy (st) 2001-206
8 Nelson W106 Deze aureool bewijst dat ik 1/4 1/1 COM Bertschy (st) 2001-207
9 Zappers W274 Morgen afspraak met Sopfie ik 1 1/1 COM Serge Ernst (st), Jean-Louis Janssens (s) 472
10 Cupido W323 Eh ik krijg de indruk dat 1 1/1 COM Malik (t), Raoul Cauvin (s) 364
11 Game Over W12 Blom Blom Pop Flush Pof 2 1/1 COM Midam (st), Adam (t) G 20
12 Aria V37 De tuin van Baohm 4 10/11 39 42 Michel Weyland (st)  
13 Mini-mensjes V70 Operatie IQ 6 7/9 32 37 Pierre Seron (st)  
14 Zappers W275 Hoi mam Waar kijk je 1 1/1 COM Serge Ernst (st), Jean-Louis Janssens (s) 474
15 Melisande W296 'n Gebakje Ba-di-boe- Niet nu ik 1 1/1 COM Clarke (t), François Gilson (s) 437