vorige volgende

SW 1969 Nr. 43 (25-10-69) 32p. (Sjors weekblad voor de jeugd)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code Anderen
1 Bollie en Billie* V230 Bollie Kom eens hier Ja papa 1 1/1 COM Jean Roba (st) 228 RO:1965-1396
2 Pieker Praat W18 Als Sjors van eiland 1 naar 1 1/1 COM      
3 Sliert V1 Grond te koop! 2 20/22 39 40 Jean Roba (st)   RO:1962-1247
4 Wimpies wonderlijke dromen W60 Kom mee Een tientje kan 2 1/1 COM      
5 Ouwe Niek V2 Onder de kapersvlag 2 20/21 40 41 Marcel Remacle (st)   RO:1958-1075
6 Poezekat V1a En de krompier 2 13/28 27 28 Raymond Macherot (st)   RO:1964-1353
7 Guust Flater* V365 Goed dan gaat mijn flessekurkmachine 1/2 1/1 COM André Franquin (st), Jidéhem (s)   RO:1965-1401
8 Baard en Kale* V34 Hocus Pocus Pas 4 6/6 21 24 Will (t), Maurice Rosy (s)   RO:1956-840
9 Sjors Snippers W18 Meneer mag ik u es vragen 1 1/1 COM      
10 Starter* V5 Het ei van Karapolie 2 11/21 22 23 Jidéhem (st)   RO:1964-1345
11 Johan en Pirrewiet V14 Op een mooie ochtend een hele 4 8/18 20 23 Peyo (st)   RO:1957-1004
12 Guus Slim V3 En de verdronken auto 2 10/22 19 20 Maurice Tillieux (st)   RO:1958-1067
13 Steven Sterk V1 En de rode taxi's 2 20/27 44 45 Peyo (st)   RO:1960-1183
14 Sjors en Sjimmie A34 Raadsels op Schiermeeuwenoog 1 20/30 26 Jan Kruis (st)