Stripblad Sjors in 1959 (52,52)

1959 Nr. 1 (03-01-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 13/25 61 65    
2 Spelend speelgoed W226 Elke ochtend moet Pogo de knecht 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W215 Toen alle boodschappers vertrokken waren 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W5 En de pleegzoon van de struikrover 2 5/8 9 10    
5 Billie Turf V179 Beste Henk kom je graag 2 1/1 COM    
6 Avontuur in de natuur W205 De slimme spreeuwen en het smelleken 1 1/1 COM Dick D (t)  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 12/71 24 25    
8 Sjors van de Rebellenclub V575 Mijn oom heeft gezegd dat 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 90/104 90 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 2 (10-01-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 14/25 66 70    
2 Spelend speelgoed W227 Het was nacht maar de koning 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W216 In het kale bergachtige land 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W5 En de pleegzoon van de struikrover 2 6/8 11 12    
5 Billie Turf V180 Die lastpost is gelukkig weg 2 1/1 COM    
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 13/71 26 27    
7 Sjors van de Rebellenclub V576 Het is prachtig visweertje Mijn 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
8 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 91/104 91 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 3 (17-01-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 15/25 71 75    
2 Spelend speelgoed W228 Maandag is altijd een drukke 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W217 De diefstal was opgehelderd Joker 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W5 En de pleegzoon van de struikrover 2 7/8 13 14    
5 Billie Turf V181 Billie is vandaag erg verdiept 2 1/1 COM    
6 Avontuur in de natuur W206 De havik en de geslepen ekster 1 1/1 COM Dick D (t)  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 14/71 28 29    
8 Sjors van de Rebellenclub V577 Zo nu gaan we eens 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 92/104 92 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 4 (24-01-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 16/25 76 80    
2 Spelend speelgoed W229 Dollie wilde eens een muzikale 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W218 De vernieling heeft plaats gehad 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W5 En de pleegzoon van de struikrover 2 8/8 15 16    
5 Billie Turf V182 De jongens van het gym 2 1/1 COM    
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 15/71 30 31    
7 Sjors van de Rebellenclub V578 Nou en toen zei mijn 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
8 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 93/104 93 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 5 (31-01-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 17/25 81 85    
2 Spelend speelgoed W230 Leo de Leeuw was uit z'n 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W219 Joker legde de bewusteloze Gladstone 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 1/8 1 2    
5 Billie Turf V183 Kolonel Sterrebalk heeft jullie uitgenodigd 2 1/1 COM    
6 Avontuur in de natuur W207 De onvermoeibare kiekendief 1 1/1 COM Dick D (t)  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 16/71 32 33    
8 Sjors van de Rebellenclub V579 Leuk die oude foto's Ja dat 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 94/104 94 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 6 (07-02-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 18/25 86 90    
2 Spelend speelgoed W231 Wat is iedereen ongeduldig vandaag 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W220 In een donker hoekje van de 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 2/8 3 4    
5 Billie Turf V184 Voor de geschiedenisles behandelen wij 2 1/1 COM    
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 17/71 34 35    
7 Sjors van de Rebellenclub V580 Hee dat is nu net 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
8 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 95/104 95 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 7 (14-02-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 19/25 91 95    
2 Spelend speelgoed W232 Toen Tommie op een morgen 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W221 Toen Joker een paar dagen 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 3/8 5 6    
5 Billie Turf V185 Mijn vriend de gevangenisdirecteur komt 2 1/1 COM    
6 Avontuur in de natuur W208 De dappere kraaien en de slechtvalk 1 1/1 COM Dick D (t)  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 18/71 36 37    
8 Sjors van de Rebellenclub V581 Ik wist helemaal niet dat ik 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 96/104 96 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 8 (21-02-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 20/25 96 100    
2 Spelend speelgoed W233 Pogo de lakei van de koning moet 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W222 Joker keek gespannen toe De 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 4/8 7 8    
5 Billie Turf V186 Het laatste half uur van de 2 1/1 COM    
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 19/71 38 39    
7 Sjors van de Rebellenclub V582 Sjors Sjors Luister eens even 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
8 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 97/104 97 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 9 (28-02-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 21/25 101 105    
2 Spelend speelgoed W234 Kwink de clown wilde zo 2 1/1 COM    
3 Avontuur in de natuur W209 De buizerd en de kraaien 1 1/1 COM Dick D (t)  
4 Captain Joker W223 Geen nood volgt u me 2 1/1 COM    
5 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 5/8 9 10    
6 Billie Turf V187 Wat voer jij uit Jan 2 1/1 COM    
7 Wim Wijs W5 Moet dat een sneeuwpop 1/4 1/1 COM    
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 20/71 40 41    
9 Sjors van de Rebellenclub V583 Die hele boekenkast moet leeg 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
10 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 98/104 98 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 10 (07-03-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 22/25 106 110    
2 Spelend speelgoed W235 Barend Ballon dacht nooit aan 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W224 Plotseling gilde doordringend een sirene 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 6/8 11 12    
5 Billie Turf V188 Billie kom eens hier Zeker 2 1/1 COM    
6 Melk W1 Straaljager-piloot John Block zegt Kom ook bij de M-Brigade! 1/2 1/1 COM    
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 21/71 42 43    
8 Sjors van de Rebellenclub V584 Waar ga jij met die 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 99/104 99 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 11 (14-03-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 23/25 111 115    
2 Spelend speelgoed W236 Op zekere dag liet de koning 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W225 De volgende morgen was Joker al 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 7/8 13 14    
5 Billie Turf V189 Billie er lagen vier krakelingen in 1 1/2 1/1 COM    
6 Wim Wijs W6 Ik heb gisteren in het circus 2/5 1/1 COM    
7 Avontuur in de natuur W210 De torenvalk en de mol 1 1/1 COM Dick D (t)  
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 22/71 44 45    
9 Sjors van de Rebellenclub V585 Hela jongeman kom eens hier Jij 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
10 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 100/104 100 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 12 (21-03-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 24/25 116 120    
2 Spelend speelgoed W237 Heel speelgoedland is druk voor 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W226 Op het goede ogenblik had Joker 2 1/1 COM    
4 Dick Turpin W6 En de verbannen prinses 2 8/8 15 16    
5 Billie Turf V190 Wat 'n geld tjonge hallo Jan 1 1/2 1/1 COM    
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 23/71 46 47    
7 Sjors van de Rebellenclub V586 Ik zou nu toch een keertje 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
8 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 101/104 101 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 13 (28-03-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W1 De held van het wilde westen - Dan Drew 5 25/25 121 125    
2 Spelend speelgoed W238 Prrrrrrt Het is paasmorgen Batty 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W227 De sneeuwbui die Joker en Tineke 2 1/1 COM    
4 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 24/71 48 49    
5 Billie Turf V191 Langzaam baande de gevangene zich 1 1/2 1/1 COM    
6 Avontuur in de natuur W211 De pestvogels en de vogelvanger 1 1/1 COM Dick D (t)  
7 Wim Wijs W7 Hartelijk gefeliciteerd en hier 2/5 1/1 COM    
8 Sjors van de Rebellenclub V587 Nou je weet waar je ons 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 102/104 102 Bert Bus (st) 1-104

1959 Nr. 14 (04-04-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 4 1/26 1 4    
2 Spelend speelgoed W239 Tommie de speelgoedsoldaat wilde een cadeautje 2 1/1 COM    
3 Captain Joker W228 Hij kwam terug van de jacht 2 1/1 COM    
4 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 1/14 1 2    
5 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 25/71 50 51    
6 Billie Turf V192 Ik zal jullie nu een 1 1/2 1/1 COM    
7 Melk W2 Parachutiste Willy Geertsema zegt Kom ook bij de M-Brigade! 1/2 1/1 COM    
8 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 103/104 103 Bert Bus (st) 1-104
9 Sjors van de Rebellenclub V588 Zo'n kleine zwarte poedel zou ik 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  

1959 Nr. 15 (11-04-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code
1 Wim Wijs W8 Mag ik naar Bert Boks 2/5 1/1 COM    
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 4 2/26 5 8    
3 Spelend speelgoed W240 Pogo de lakei van de koning is nogal 2 1/1 COM    
4 Captain Joker W229 Joker en zijn nieuwe vriend 2 1/1 COM    
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 2/14 3 4    
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 26/71 52 53    
7 Billie Turf V193 Om in het voorjaar fit te 1 1/2 1/1 COM    
8 Avontuur in de natuur W212 De klapekster van het heideveld 1 1/1 COM Dick D (t)  
9 Theban V1 De eerste wereldreiziger 1 104/104 104 Bert Bus (st) 1-104
10 Sjors van de Rebellenclub V589 Vader Moeder Ik mag een 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  

1959 Nr. 16 (18-04-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Wim Wijs W9 Haal eens gauw wat boodschappen 2/5 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 4 3/26 9 12  
3 Spelend speelgoed W241 Op een dag reed Tommie de 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W230 Net op tijd weet Joker 2 1/1 COM  
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 3/14 5 6  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 27/71 54 55  
7 Billie Turf V194 Je kunt beter je lessen 1 1/2 1/1 COM  
8 Lassie van de Beukenhoeve W1 Kijk eens Lassie dat is 1 1/1 COM  
9 Sjors van de Rebellenclub V590 Doe maar geen moeite je 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 17 (25-04-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 4 4/26 13 16  
2 Spelend speelgoed W242 Op een ochtend toen Dollie in 2 1/1 COM  
3 Captain Joker W231 Aan de hand van Jokers 2 1/1 COM  
4 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 4/14 7 8  
5 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 28/71 56 57  
6 Billie Turf V195 Een prachtschot Goed gestopt Kees 1 1/2 1/1 COM  
7 Avontuur in de natuur W213 De bruiloft van de houtsnippen 1 1/1 COM Dick D (t)
8 Lassie van de Beukenhoeve W2 Jij lust wel een vleespasteitje 1 1/1 COM  
9 Sjors van de Rebellenclub V591 Ik kwam vragen of je 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 18 (02-05-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 4 5/26 17 20  
2 Spelend speelgoed W243 Het leukste spelletje vindt de koning 2 1/1 COM  
3 Captain Joker W232 Na de geslaagde landing op het 2 1/1 COM  
4 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 5/14 9 10  
5 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 29/71 58 59  
6 Billie Turf V196 Ha ha tjie Daar wordt iemand verkouden 2 1/1 COM  
7 Melk W3 Internationaal scheidsrechter Leo Horn zegt Kom ook bij de M-Brigade! 1/2 1/1 COM  
8 Lassie van de Beukenhoeve W3 Marga en mevrouw Peters waren 1 1/1 COM  
9 Sjors van de Rebellenclub V592 Wat gaat die trein lekker hard 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 19 (09-05-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 6/26 21 22  
2 Frits W1 Frits Je mag niet met zulke 1/6 1/1 COM  
3 Spelend speelgoed W244 Kwink de clown kwam haastig 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W233 Lange tijd tuurde Joker door 2 1/1 COM  
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 6/14 11 12  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 30/71 60 61  
7 Billie Turf V197 Aha daar heb je Jan met 1 1/2 1/1 COM  
8 Lassie van de Beukenhoeve W4 Leuke foto's van Terrie he 1 1/1 COM  
9 Sjors van de Rebellenclub V593 Hoe is het nu met de Rebellenclub 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 20 (16-05-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 7/26 23 24  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 1/44 1 2  
3 Spelend speelgoed W245 Op zekere dag zag Batty 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W234 Het stuk leiding dat Joker 2 1/1 COM  
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 7/14 13 14  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 31/71 62 63  
7 Frits W2 Dat is een leuk grapje 1/12 1/1 COM  
8 Billie Turf V198 Billie de kok is net weggegaan 1 1/2 1/1 COM  
9 Avontuur in de natuur W214 De wraak van de bosuil 1 1/1 COM Dick D (t)
10 Lassie van de Beukenhoeve W5 Je zult vanmorgen wel raar 1 1/1 COM  
11 Sjors van de Rebellenclub V594 En toen dacht ik dat 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 21 (23-05-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Anderen
1 Wim Wijs W10 Ik moet vroeger dan vader 2/3 1/1 COM    
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 8/26 25 26    
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 2/44 3 4    
4 Spelend speelgoed W246 Pogo de lakei van de koning is erg vergeetachtig Op 2 1/1 COM   1962-41
5 Captain Joker W235 Na lang zoeken in de 2 1/1 COM    
6 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 8/14 15 16    
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 32/71 64 65    
8 Billie Turf V199 Ik heb een afspraak met 1 1/2 1/1 COM    
9 Lassie van de Beukenhoeve W6 Op een ochtend bij het tuinhek 1 1/1 COM    
10 Sjors van de Rebellenclub V595 Hee wie kan dat zijn Alstublieft 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)  

1959 Nr. 22 (30-05-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W1 Dat is een jongen van de 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 9/26 27 28  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 3/44 5 6  
4 Spelend speelgoed W247 Tommie de Speelgoedsoldaat was erg verbaasd 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W236 Stevens de man die met 2 1/1 COM  
6 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 9/14 17 18  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 33/71 66 67  
8 Billie Turf V200 Ik moest die jas maar eens 1 1/2 1/1 COM  
9 Avontuur in de natuur W215 De aanval op het lijsternest 1 1/1 COM Dick D (t)
10 Lassie van de Beukenhoeve W7 De roodborstjes bouwen hun nest 1 1/1 COM  
11 Sjors van de Rebellenclub V596 Haha Een dubbeltje gevonden Dat brengt 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 23 (06-06-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 10/26 29 30  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 4/44 7 8  
3 Spelend speelgoed W248 Op een dag waren Tommie de 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W237 De man die aan de 2 1/1 COM  
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 10/14 19 20  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 34/71 68 69  
7 Leo Leep W1 [Leo in de box] 1/4 1/1 COM  
8 Billie Turf V201 Dat is waar ook Ik heb 1 1/2 1/1 COM  
9 Lassie van de Beukenhoeve W8 Heb je weer een nieuw 1 1/1 COM  
10 Sjors van de Rebellenclub V597 Waar is dat staaldraad voor vader 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 24 (13-06-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 11/14 21 22  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 11/26 31 32  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 5/44 9 10  
4 Spelend speelgoed W249 Op zekere dag riep de koning 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W238 Op de politiepost luisterde Joker 2 1/1 COM  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 35/71 70 71  
7 Leo Leep W2 [Leo uit de boot] 1/4 1/1 COM  
8 Billie Turf V202 Kom jongens we gaan noten 2 1/1 COM  
9 Vrolijke Familie W2 Wij gaan boodschappen doen Passen jullie 1 1/1 COM  
10 Avontuur in de natuur W216 Een verrassing voor de specht 1 1/1 COM Dick D (t)
11 Lassie van de Beukenhoeve W9 Marga Marga Er is een varken 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V598 O zit je hier Sjors Waar 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 25 (20-06-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W3 Gaan jullie grootvader afhalen Loop 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 12/26 33 34  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 6/44 11 12  
4 Spelend speelgoed W250 Op een dag besloten Tommie de 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W239 Joker ontstelde hevig toen plotseling 2 1/1 COM  
6 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 12/14 23 24  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 36/71 72 73  
8 Billie Turf V203 Prachtig weer vandaag om te 1 1/2 1/1 COM  
9 Lassie van de Beukenhoeve W10 Huuuuuuu Mammie ik wil niet 1 1/1 COM  
10 Sjors van de Rebellenclub V599 Je gaat maar een flink 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 26 (27-06-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 13/26 35 36  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 7/44 13 14  
3 Spelend speelgoed W251 Majesteit uw kapper is een dagje 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W240 Een onverwacht geluid had joker 2 1/1 COM  
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 2 13/14 25 26  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 37/71 74 75  
7 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W683 Je bent nog te klein 1/12 1/1 COM  
8 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W684 Meneer er is iemand aan de deur 1/12 1/1 COM  
9 Billie Turf V204 Billie kom eens hier Meneer 1 1/2 1/1 COM  
10 Leo Leep W3 Hee daar Weg 1/4 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W217 Een wezel moet ook leven 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Lassie van de Beukenhoeve W11 Lassie had niet moeten leren 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V600 Hier Sjors een boterham met kaas 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 27 (04-07-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W671 Avontuur in Mexico 3 14/14 27 29  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 8/44 15 16  
3 Spelend speelgoed W252 Pogo de lakei van de koning poetste 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W241 Roerloos hield de als indiaan 2 1/1 COM  
5 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 14/26 37 38  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 38/71 76 77  
7 Leo Leep W4 Opstaan Ochtendgijmnastiek Pffff Ik heb wel 1/4 1/1 COM  
8 Billie Turf V205 Prachtig weer om naar buiten 2 1/1 COM  
9 Lassie van de Beukenhoeve W12 Tante kan Lassie echt schapen 1 1/1 COM  
10 Sjors van de Rebellenclub V601 Mag ik even stilte Stilte 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 28 (11-07-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W4 Komen tante en oom vandaag 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 15/26 39 40  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 9/44 17 18  
4 Spelend speelgoed W253 Op een ochtend kwam Tommie Batty's 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W242 Joker liep de verbaasde indiaan 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 1/39 1 2 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 39/71 78 79  
8 Leo Leep W5 Ik ook ziek Verf rood 1/4 1/1 COM  
9 Billie Turf V206 Had ik maar postzegels te 2 1/1 COM  
10 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W689 Wordt het kanon niet nat 1/8 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W218 Het noodlot van de karekieten 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Lassie van de Beukenhoeve W13 M'n mandje staat daar veilig 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V602 Mijn voetbalschoenen zijn helemaal kapot 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 29 (18-07-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W5 We zijn allemaal uitgenodigd voor 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 16/26 41 42  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 10/44 19 20  
4 Spelend speelgoed W254 Kwink de clown voelde zich 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W243 Langzaam werd de spelonk met 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 2/39 3 4 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 40/71 80 81  
8 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W691 Wat geeft u me voor 1/6 1/1 COM  
9 Billie Turf V207 Allemaal je handen laten zien 2 1/1 COM  
10 Wim Wijs W11 De schoorsteenveger komt Laat je 1/2 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W14 Lassie ging naar een plekje 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V603 Zo kan ik niet slapen Daar 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 30 (25-07-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 3/39 5 6 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 17/26 43 44  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 11/44 21 22  
4 Spelend speelgoed W255 Batty keek nieuwsgierig toe hoe 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W244 Op de post van de bereden 2 1/1 COM  
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 41/71 82 83  
7 Leo Leep W6 Pang 1/4 1/1 COM  
8 Billie Turf V208 Vind jij het ook zo heerlijk 1 1/2 1/1 COM  
9 Lassie van de Beukenhoeve W15 Kom eens kennismaken met Kitty 1 1/1 COM  
10 Sjors van de Rebellenclub V604 Alweer een overval Wederom een 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 31 (01-08-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 18/26 45 46  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 12/44 23 24  
3 Spelend speelgoed W256 De koning van Speelgoedland liep eens 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W245 Joker veronderstelde dat de 2 1/1 COM  
5 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 4/39 7 8 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 42/71 84 85  
7 Wim Wijs W12 Geweldig Kun je mij zo hard 1/2 1/1 COM  
8 Billie Turf V209 Zie je dat Je krijgt 1 1/2 1/1 COM  
9 Avontuur in de natuur W219 Pas op voor de reiger! 1 1/1 COM Dick D (t)
10 Lassie van de Beukenhoeve W16 Lassie liep rond te snuffelen 1 1/1 COM  
11 Sjors van de Rebellenclub V605 Wel ja de heren zitten 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 32 (08-08-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W6 Ik ga op het strand 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 19/26 47 48  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 13/44 25 26  
4 Spelend speelgoed W257 Op een dag kwam Dollie naar Tommie 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W246 Terwijl de twee mannen naar 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 5/39 9 10 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 43/71 86 87  
8 Leo Leep W7 Ik maak het dadelijk meneer 1/4 1/1 COM  
9 Billie Turf V210 Heerlijke appels Even proeven eer 1 1/2 1/1 COM  
10 Lassie van de Beukenhoeve W17 We laten geen honden toe 1 1/1 COM  
11 Sjors van de Rebellenclub V606 En dan geef ik nu 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 33 (15-08-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 20/26 49 50  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 14/44 27 28  
3 Spelend speelgoed W258 Dollie moest eens een heleboel 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W247 Joker kreeg opdracht met een 2 1/1 COM  
5 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 6/39 11 12 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 44/71 88 89  
7 Wim Wijs W13 Wat 'n prachtige hond meneer 1/2 1/1 COM  
8 Billie Turf V211 De eerste die mij de goede 1 1/1 COM  
9 Avontuur in de natuur W220 De kiekendief krijgt er van langs 1 1/1 COM Dick D (t)
10 Dickie Dapper W1 [Tekent roos om de pijl] 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W18 Beee-bee Lassie sprong op een muurtje 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V607 Bah wat een saai gedoe als 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 34 (22-08-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W7 Ik zal die grote zonnebloem 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 21/26 51 52  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 15/44 29 30  
4 Spelend speelgoed W259 Op een dag toen Kwink 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W248 Alles in de hut van 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 7/39 13 14 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 45/71 90 91  
8 Dickie Dapper W2 Leeszaal Ha Karel Stilte 1/4 1/1 COM  
9 Billie Turf V212 Ik wou dat ik schooljongen was 1 1/1 COM  
10 Leo Leep W8 Daar kom ik wel bij 1/4 1/1 COM  
11 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W696 Hebben jullie moeder goed geholpen 1/8 1/1 COM  
12 Lassie van de Beukenhoeve W19 Lassie past wel op als 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V608 Ik heb nu al bijna 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 35 (29-08-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W8 Gelukkig bijna thuis Ik ben 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 22/26 53 54  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 16/44 31 32  
4 Spelend speelgoed W260 Wat een lekkere dingen gaan 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W249 De geheimzinnige passagier griste de 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 8/39 15 16 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 46/71 92 93  
8 Wim Wijs W14 Ik ga boodschappen doen wil jij 1/2 1/1 COM  
9 Billie Turf V213 Allemaal naar de gymzaal voor 1 1/1 COM  
10 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W697 Heeft Vic z'n geschiedenis goed 1/8 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W221 Een eekhoorn moet voorzichtig zijn 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Dickie Dapper W3 Pas op voor Pas op voor 1/4 1/1 COM  
13 Lassie van de Beukenhoeve W20 Marga lachte toen ze in 1 1/1 COM  
14 Sjors van de Rebellenclub V609 Zeg vader zou u bang zijn 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 36 (05-09-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W9 Mijn pop kan Mamma zeggen 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 23/26 55 56  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 17/44 33 34  
4 Spelend speelgoed W261 De post heeft gebeld en Dollie 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W250 De arme Margo werd dus 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 9/39 17 18 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 47/71 94 95  
8 Leo Leep W9 Vuurmaken Draai snel een 1/4 1/1 COM  
9 Billie Turf V214 Hier staat dat je van 1 1/1 COM  
10 Dickie Dapper W4 Wat een mooie bloem Laat 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W21 Lassie kom hier Ik ga 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V610 Hela vriend wacht jij eens 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 37 (12-09-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W10 We ontbijten vandaag in de eetkamer 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 24/26 57 58  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 18/44 35 36  
4 Spelend speelgoed W262 Het is heerlijk zonnig weer 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W251 Het plan van de kinderen 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 10/39 19 20 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 48/71 96 97  
8 Wim Wijs W15 Wat 'n rij Dat duurt 1/2 1/1 COM  
9 Billie Turf V215 Er staan hier paddestoelen en 1 1/1 COM  
10 Leo Leep W10 Even die ramen lappen De 1/4 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W222 De roofridder van de stad 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Dickie Dapper W5 Wat een kanjer Ik krijg 1/4 1/1 COM  
13 Lassie van de Beukenhoeve W22 Kijk eens wat een mooi 1 1/1 COM  
14 Sjors van de Rebellenclub V611 Het wordt bedtijd voor jou 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 38 (19-09-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 25/26 59 60  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 19/44 37 38  
3 Wim Wijs W16 Wim heeft onze Jan weer 1/2 1/1 COM  
4 Spelend speelgoed W263 Op zekere dag ontving Dollie 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W252 De geheimzinnige passagier de dief 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 11/39 21 22 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 49/71 98 99  
8 Leo Leep W11 Alle soorten borstels Aan de deur 1/4 1/1 COM  
9 Billie Turf V216 Mijn suikertante Amalia komt hier 1 1/1 COM  
10 Dickie Dapper W6 [Padvinder bang voor slang] 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W23 Fijn dat je er bent 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V612 Tjonge wat staat die haag er 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 39 (26-09-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W11 Oom Karel komt vanmiddag thee 1 1/1 COM  
2 Kansas Kid W2 De held van het wilde westen - Ieder jaar 2 26/26 61 62  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 20/44 39 40  
4 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W705 Waarom juist een medicijnfles met 1/8 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W264 Raad eens waar Tommie de speelgoedsoldaat 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W253 De politie in de havenstad 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 12/39 23 24 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 50/71 100 101  
9 Leo Leep W12 Hulp voor de oogst gevraagd 1/4 1/1 COM  
10 Billie Turf V217 Een geschikte knul voor ons 1 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W223 De boomvalk geniet van het leven 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Dickie Dapper W7 [Dickie blaast bellen] 1/4 1/1 COM  
13 Lassie van de Beukenhoeve W24 Hij sleept een matras onder 1 1/1 COM  
14 Sjors van de Rebellenclub V613 Leuk dat je er bent 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 40 (03-10-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W12 Gaat u verven Mogen we 1 1/1 COM  
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 1/14 1 2  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 21/44 41 42  
4 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W708 Ik zie best dokter maar ik 1/8 1/1 COM  
5 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W709 Karel je komt te laat 1/8 1/1 COM  
6 Spelend speelgoed W265 Dollie Dimpel Tommie de speelgoedsoldaat en een 2 1/1 COM  
7 Captain Joker W254 De politie had alle maatregelen 2 1/1 COM  
8 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 13/39 25 26 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
9 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 51/71 102 103  
10 Wim Wijs W17 Wim Kwajongen Maak je toch 1/2 1/1 COM  
11 Billie Turf V218 Ga jij naar de hockeywedstrijd 1 1/1 COM  
12 Lassie van de Beukenhoeve W25 Lassie kom hier De hond 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V614 Ach dat is leuk Allemaal oude 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 41 (10-10-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 2/14 3 4  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 22/44 43 44  
3 Spelend speelgoed W266 Op een ochtend werd Steven Stropop 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W255 Joker zag nu dat O'Brien 2 1/1 COM  
5 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 14/39 27 28 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 52/71 104 105  
7 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W711 Ik kan praten maar kunt 1/8 1/1 COM  
8 Leo Leep W13 Pats Benggg 1/4 1/1 COM  
9 Billie Turf V219 Juffrouw Koenders geeft een enorme 1 1/1 COM  
10 Vrolijke Familie W13 Kareltje Groen gaat het weekend 1 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W224 Het geheim van het oude dennenbos 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Dickie Dapper W8 Een gorilla Laat hem maar 1/6 1/1 COM  
13 Lassie van de Beukenhoeve W26 Lassie holde door de boomgaard 1 1/1 COM  
14 Sjors van de Rebellenclub V615 Ik heb hier een oud fototoestel 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 42 (17-10-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Vrolijke Familie W14 Ik heb liever niet dat Henk 1 1/1 COM  
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 3/14 5 6  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 23/44 45 46  
4 Wim Wijs W18 Wim verkleden en handen wassen 1/2 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W267 Kwink de clown was net wakker 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W256 Het geheimschrift op het oude 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 15/39 29 30 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 53/71 106 107  
9 Billie Turf V220 De hele school gaat in de 1 1/1 COM  
10 Dickie Dapper W9 Laat maar ik ben ook jong 1/6 1/1 COM  
11 Mug en Mik De sporthelden W1 Ga je al naar bed Mik 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
12 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W713 Uw hoest is veel beter 1/12 1/1 COM  
13 Lassie van de Beukenhoeve W27 Marga was verdwaald Lassie moest 1 1/1 COM  
14 Sjors van de Rebellenclub V616 Ach het circus van meneer 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 43 (24-10-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W2 Hier is de secretaris van 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 4/14 7 8  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 24/44 47 48  
4 Leo Leep W14 Voetbalwedstrijd Uitgang Ingang Rood Zwart 1/4 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W268 Dollie Dimpel logeerde bij haar 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W257 In het begin merkten de 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 16/39 31 32 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 54/71 108 109  
9 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W716 Er ligt een dode vlieg in 1/12 1/1 COM  
10 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W717 Je gezicht is schoon Hoe komen 1/12 1/1 COM  
11 Billie Turf V221 Honderd strafregels omdat ik in 1 1/2 1/1 COM  
12 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W718 Het water is veel te heet 1/12 1/1 COM  
13 Avontuur in de natuur W225 De oude haas laat zich niet zo maar vangen 1 1/1 COM Dick D (t)
14 Dickie Dapper W10 Brrr 1/4 1/1 COM  
15 Lassie van de Beukenhoeve W28 Lassie lag voor de haard 1 1/1 COM  
16 Sjors van de Rebellenclub V617 Dat ellendige boordeknoopje wil niet 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 44 (31-10-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W3 Waarom smeer je je helemaal 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 5/14 9 10  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 25/44 49 50  
4 Wim Wijs W19 Wie heeft je een blauw 5/12 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W269 Elke woensdag als Dollie Dimpel 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W258 Het zag er niet naar 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 17/39 33 34 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 55/71 110 111  
9 Billie Turf V222 Stel je voor dat meneer Kwel 1 1/2 1/1 COM  
10 Dickie Dapper W11 Boodschappenlijst verloren Hoe kan dat 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W29 Terwijl Marga bij de lachtent 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V618 Tjonge wat heb ik een 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 45 (07-11-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W4 Ik doe mee aan een 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 6/14 11 12  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 26/44 51 52  
4 Leo Leep W15 Meneer Telefoon voor u Idee 1/4 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W270 Iedereen was opgetogen dat het 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W259 De sprong met het valscherm 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 18/39 35 36 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 56/71 112 113  
9 Billie Turf V223 De buitenlucht maakt hongerig hmmm ik 1 1/2 1/1 COM  
10 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W723 Zenuwachtig Ik Hoezo 1/6 1/1 COM  
11 Avontuur in de natuur W226 Een reebok vecht graag 1 1/1 COM Dick D (t)
12 Dickie Dapper W12 Als je een boemerang Gooit 1/4 1/1 COM  
13 Lassie van de Beukenhoeve W30 Wacht even Lassie Lassie wacht 1 1/1 COM  
14 Sjors van de Rebellenclub V619 He nou staat die lamme wekker 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 46 (14-11-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W5 Na vijf kilometer zie je 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 7/14 13 14  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 27/44 53 54  
4 Wim Wijs W20 Een prachtige morgen om een 1/2 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W271 Tommie de speelgoedsoldaat en zijn vriendinnetje 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W260 De passagier was een vorst 2 1/1 COM  
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 57/71 114 115  
8 Billie Turf V224 In de winter moeten we 1 1/2 1/1 COM  
9 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 19/39 37 38 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
10 Dickie Dapper W13 Laag Viaduct Laag Viadu Laag 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W31 Lassie zag een onbekend meisje 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V620 Hoogachtend ziezo klaar Sjors loop 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 47 (21-11-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W6 Wat doe jij hier op de 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 8/14 15 16  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 28/44 55 56  
4 Leo Leep W16 Wie zou mijn briefje vinden 1/4 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W272 Tommie ging met Dollie Dimpel naar 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W261 De gids die Joker had 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 20/39 39 40 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 58/71 116 117  
9 Billie Turf V225 Bah De hele klas heeft vrij 1 1/2 1/1 COM  
10 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W727 Ik hoop dat Fons gauw 1/4 1/1 COM  
11 Dickie Dapper W14 Tuinslang 1/4 1/1 COM  
12 Lassie van de Beukenhoeve W32 Mag de hond aan de riem 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V621 Tjonge wat is het hier griezelig 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 48 (28-11-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W7 Ik ga naar het stadion 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 9/14 17 18  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 29/44 57 58  
4 Wim Wijs W21 Denk erom de straten zijn 1/2 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W273 Het was een heerlijke warme 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W262 Het eerste doel van de 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 21/39 41 42 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 59/71 118 119  
9 Billie Turf V226 In het geschiedenisboek staat dat 1 1/2 1/1 COM  
10 Dickie Dapper W15 Helpen mevrouw 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W33 Roland had geen zin in 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V622 Tjonge wat een weertje Het stormt 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 49 (05-12-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Mug en Mik De sporthelden W8 Doe jij ook mee aan 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 10/14 19 20  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 30/44 59 60  
4 Spelend speelgoed W274 Kwink de clown was jarig 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W263 Het bouwvallige huisje gelegen op 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 22/39 43 44 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 60/71 120 121  
8 Billie Turf V227 Gelukkig dat meneer Kwel weg 1 1/2 1/1 COM  
9 Leo Leep W17 Breng die oude platen maar 1/4 1/1 COM  
10 Dickie Dapper W16 Er is een inbreker in huis 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W34 Lassie wilde Marga nalopen voor 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V623 Is er vanmiddag eigenlijk nog 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 50 (12-12-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 11/14 21 22  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 31/44 61 62  
3 Wim Wijs W22 Vader heeft zijn boek vergeten 1/2 1/1 COM  
4 Spelend speelgoed W275 De koning zou een tuinfeest geven 2 1/1 COM  
5 Captain Joker W264 Spoedig zag hij het troepje 2 1/1 COM  
6 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 23/39 45 46 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
7 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 61/71 122 123  
8 Billie Turf V228 Daarginds hebben ze de burgemeester 1 1/2 1/1 COM  
9 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W732 U start hem en u 1/6 1/1 COM  
10 Mug en Mik De sporthelden W9 Wat staat erin over de 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
11 Dickie Dapper W17 Wat maak je Een draagbare 1/4 1/1 COM  
12 Lassie van de Beukenhoeve W35 Fijn wel bedankt Lassie Breng 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V624 Hartelijk dank voor de gezellige avond 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 51 (19-12-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 12/14 23 24  
2 Brabo W1 De wagenmenner 2 32/44 63 64  
3 Spelend speelgoed W276 Tommy de speelgoedsoldaat en Batty zijn paard vierden kerstfeest 2 1/1 COM  
4 Captain Joker W265 De volgende morgen werd Jokers 2 1/1 COM  
5 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 24/39 47 48 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
6 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 62/71 124 125  
7 Billie Turf V229 De etensbel Waarom ligt die eetzaal 2 1/1 COM  
8 Wim Wijs W23 De gootsteen is verstopt vader 1/2 1/1 COM  
9 Mug en Mik De sporthelden W10 Waar blijft Mik toch Daar 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
10 Dickie Dapper W18 Menu Menu Menu Men 1/4 1/1 COM  
11 Lassie van de Beukenhoeve W36 Hier heb je een kaartje 1 1/1 COM  
12 Sjors van de Rebellenclub V625 Dag meneer Beentjes Ha die Sjors 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)

1959 Nr. 52 (26-12-59) 32p. (Sjors van de Rebellenclub)
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators
1 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W737 Ik speel detective vader Hoe kan 1/8 1/1 COM  
2 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W707 Het geheimzinnige meer 2 13/14 25 26  
3 Brabo W1 De wagenmenner 2 33/44 65 66  
4 Leo Leep W18 Gauw De keuken uit Een 1/4 1/1 COM  
5 Spelend speelgoed W277 De middag van oudejaar was Dollie 2 1/1 COM  
6 Captain Joker W266 Veilig weggekropen achter enkele grote 2 1/1 COM  
7 Archie* V4 Een vliegtuig naderde de noordafrikaanse 2 25/39 49 50 Ted Kearon (t), E. George Cowan (s)
8 Prinses Anita van Sylvanberg W1 De prinses en de houtvester 2 63/71 126 127  
9 Billie Turf V230 Vanmiddag zorg je op tijd 1 1/2 1/1 COM  
10 Mug en Mik De sporthelden W11 Hier zie je de nieuwe kampioen 1 1/1 COM Reg Wootton (st)
11 Dickie Dapper W19 [Dickie oliet een viool] 1/4 1/1 COM  
12 Lassie van de Beukenhoeve W37 Marga Lassie wil naar buiten 1 1/1 COM  
13 Sjors van de Rebellenclub V626 Wat een heerlijk weer he Sjors 1 1/1 COM Carol Voges (t), Gerard Michon (s)