Alle stripverhalen van Ken Champin verschenen in alle stripbladen


Datum Vn Serie Titel L Stripblad Nr. Creators Code Anderen
06-54 W2 Knabbel en Babbel Oh wat is 't mooi 8 NLDD Ken Champin (t)    
06-54 W3 Knabbel en Babbel Zeg de boom schudt helemaal 8 NLDD Ken Champin (t)    
07-54 W8 Hiawatha Wat heb je nu aan zo'n 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 55-48
07-54 W24 Kleine Boze Wolf Verdikkie weer 'n gat in 8 NLDD Ken Champin (t), Carl Fallberg (s)    
07-54 W4 Knabbel en Babbel Kukeleku Kukeleku Kukelekuuu Opstaan Babbel 8 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 75-7
07-54 W25 Kleine Boze Wolf Wat doet u daar vader 8 NLDD Ken Champin (t), Del Connell (s)    
08-54 W11 Hiawatha Help Ik zit weer in 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 89-6
09-54 W12 Hiawatha Brrr Wat koud Er al ijs 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 89-48
10-54 W27 Kleine Boze Wolf Goede morgen postbode Goede morgen 8 NLDD Ken Champin (t), Carl Fallberg (s)    
11-54 W5 Knabbel en Babbel Wat 'n fijn weer om dennenappels 8 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 86-2
01-55 W19 Hiawatha Jij niet blij zijn wij 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 90-52
02-55 W21 Hiawatha Dappere krijgers mee komen Grote 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 93-38
02-55 W31 Kleine Boze Wolf De postbode heeft dit pak 8 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 11-46
03-55 W32 Kleine Boze Wolf Doe de deur open Knor 8 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 08-19
04-55 W23 Hiawatha Dit gouden Lelie vader Mag zij 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 89-44
05-55 KCH.V3 Kleine Boze Wolf Brrr Wat is 't water koud 8 NLDD Ken Champin (t)    
06-55 KCH.V4 Kleine Boze Wolf Jongens wat is 't hier fijn 8 NLDD Ken Champin (t)    
07-55 KCH.V5 Kleine Boze Wolf Zit je de biggetjes achterna kleine wolf 8 NLDD Ken Champin (t)    
09-55 W36 Kleine Boze Wolf Gaat u echt schilderen vader 8 NLDD Ken Champin (t)    
10-55 W38 Kleine Boze Wolf Goede morgen neef Beer Het 8 NLDD Ken Champin (t)    
11-55 W8 Hiawatha Hehe Zilverslang weer iets nieuws 5 1/2 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 54-27
02-56 W26 Hiawatha Waarom zijn indianen zo hard om 6 NLDD Ken Champin (t)    
03-56 W46 Kleine Boze Wolf Zit u nu nog steeds in 6 NLDD Ken Champin (t)    
08-56 W27 Hiawatha Dat een geweldig mooi ijzeren paardje 6 NLDD Ken Champin (t)    
11-56 W57 Kleine Boze Wolf Vader mag ik alsublieft nog een 6 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 91-15
01-57 W60 Kleine Boze Wolf Wat is dat voor een pak 8 NLDD Ken Champin (t)    
09-57 W16 Knabbel en Babbel Ik heb me toch zo goed geamuseerd 8 NLDD Ken Champin (t)    
11-57 W71 Kleine Boze Wolf Dat is nou al het vierde 5 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 89-27
09-58 W82 Kleine Boze Wolf Tjongejonge wat waren de oude grieken 8 NLDD Ken Champin (t), Carl Fallberg (s)    
02-75 W4 Knabbel en Babbel Beter een hele noot dan een lege dop 8 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 54-29
08-75 KCH.V2 Olaf de olifant In Donald Duck 27 van dit jaar 5 NLDD Ken Champin (t)    
01-86 W5 Knabbel en Babbel Een mooie dag om nog wat 6 NLDD Ken Champin (t) W.D.DIG.#33 NLDD 54-45
02-89 W11 Hiawatha Oh Oh Het is weer 3 NLDD Ken Champin (t)   NLDD 54-34
07-89 W71 Kleine Boze Wolf Wel alle biefboutstukken nog an 5 NLDD Ken Champin (t) WDC 171 NLDD 57-45
11-89 W23 Hiawatha Giechelend Spreeuwtje komt een week 3 NLDD Ken Champin (t) WDC 162 NLDD 55-14
12-89 W12 Hiawatha Brrr Wat koud Het heeft 3 NLDD Ken Champin (t) WDC 158 NLDD 54-36
12-90 W19 Hiawatha We zijn nog nooit zo 3 NLDD Ken Champin (t) WDC 161 NLDD 55-3
04-91 W57 Kleine Boze Wolf Pap mag ik nog wat melk 6 NLDD Ken Champin (t) WDC 174 NLDD 56-47
09-93 W21 Hiawatha Een jager van formaat! 4 NLDD Ken Champin (t) W.D. DIG # 37 NLDD 55-6
05-08 W32 Kleine Boze Wolf Doe de deur open Knor 8 NLDD Ken Champin (t) WDC 161 NLDD 55-12
11-11 W31 Kleine Boze Wolf Vader Er is een pakje voor 8 NLDD Ken Champin (t) WDC-162 NLDD 55-6