De stripverhalen van Djinn verschenen in alle stripbladen

Datum Vn Titel L Stripblad Nr. Creators
07-64 W1 Te water 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
09-64 W2 Robinson en Djinn 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
10-64 W3 In dienst van de sultan 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
11-64 W4 Calamity Djinn 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
02-65 W5 Waar Djinn is, is er geen plezier 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
04-65 W6 De Paasgeest 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
06-65 W7 'n Goede Djinn verwarmt je! 4 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
07-65 W8 Vacantie met Djinn 6 RO Kiko (st)
08-65 W9 Djinn...eer je maar niet 6 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)
03-66 W10 Maraboet en Jong-Djinn 6 RO Kiko (t), Jacques Devos (s)