Alle stripverhalen van Kelvin Gosnell verschenen in alle stripbladen


Datum Vn Serie Titel L Stripblad Nr. Creators
07-80 V7 Storm De legende van Yggdrasil 46 EPPO Don Lawrence (t), Kelvin Gosnell (s)
12-80 V8 Storm Stad der verdoemden 46 EPPO Don Lawrence (t), Kelvin Gosnell (s)
11-81 V3 Rud Hart Olie voor Nagar 46 EPPO Gilbert Declercq (t), Kelvin Gosnell (s)