Alle stripverhalen van F. van Hamme verschenen in alle stripbladen


Datum Vn Serie Titel L Stripblad Nr. Creators
10-38 W1 Aloel de bard Ik zal mij spoeden vader 1 RO F. van Hamme (t)
11-38 W2 Aloel de bard Ontdek uw hoofd Bel zei 1 RO F. van Hamme (t)
11-38 W3 Aloel de bard Om in de ziel mijner 1 RO F. van Hamme (t)
11-38 W4 Aloel de bard En eindelijk bevonden zij 1 RO F. van Hamme (t)
11-38 W5 Aloel de bard Overal weerklonk trompetgeschal 1 RO F. van Hamme (t)
12-38 W6 Aloel de bard Leek Boduognat in die tragische 1 RO F. van Hamme (t)
12-38 W7 Aloel de bard Bard als gij met een 1 RO F. van Hamme (t)
12-38 W8 Aloel de bard Dood aan de wolvin en 1 RO F. van Hamme (t)
12-38 W9 Aloel de bard Toen keerde de bard te 1 RO F. van Hamme (t)
12-38 W10 Aloel de bard Ik ben de geesel Gods 1 RO F. van Hamme (t)
01-39 W11 Aloel de bard Sint Martinus deelt zijn mantel 1 RO F. van Hamme (t)
01-39 W12 Aloel de bard De vijanden op zijn weg 1 RO F. van Hamme (t)
01-39 W13 Aloel de bard Op zestienjarigen leeftijd werd Clovis 1 RO F. van Hamme (t)
01-39 W14 Aloel de bard Op zestienjarigen leeftijd werd Clovis 1 RO F. van Hamme (t)
02-39 W15 Aloel de bard Karel de Groote zoon van Pepijn 1 RO F. van Hamme (t)
02-39 W16 Aloel de bard Maar wij verrijken de wereld 1 RO F. van Hamme (t)
02-39 W17 Aloel de bard Dan zet Roeland zijn ivoren 1 RO F. van Hamme (t)
02-39 W18 Aloel de bard Onmiddellijk werpt hij zich in 1 RO F. van Hamme (t)
03-39 W19 Aloel de bard Na zijn soldaten zond Karel 1 RO F. van Hamme (t)
03-39 W1 Hugo en Godevaert Hugo en Godevaert twee jonge Vlaamsche 1 RO F. van Hamme (t)
03-39 W2 Hugo en Godevaert Houd u gereed goochelaar zei 1 RO F. van Hamme (t)
03-39 W3 Hugo en Godevaert Ik zweer u eerlijk en 1 RO F. van Hamme (t)
03-39 W4 Hugo en Godevaert 't Wapen van den baron sloeg 1 RO F. van Hamme (t)
04-39 W5 Hugo en Godevaert Peter de Kluizenaar sprak zeer 1 RO F. van Hamme (t)
04-39 W6 Hugo en Godevaert Op den vastgestelden dag sloeg 1 RO F. van Hamme (t)
04-39 W7 Hugo en Godevaert Zeer vele manschappen waren 's morgens 1 RO F. van Hamme (t)
04-39 W8 Hugo en Godevaert Belooft gij de wetten der 1 RO F. van Hamme (t)
05-39 W9 Hugo en Godevaert Heil en eere den helden 1 RO F. van Hamme (t)
05-39 W10 Hugo en Godevaert Dit is het oordeel Gods 1 RO F. van Hamme (t)
05-39 W1 Lode en Karel Gwijde van Dampierre zou beter 1 RO F. van Hamme (t)
05-39 W2 Lode en Karel De Turk wierp zich met 1 RO F. van Hamme (t)
06-39 W3 Lode en Karel Dood aan de Leliaerts 1 RO F. van Hamme (t)
06-39 W4 Lode en Karel Te wapen voor Vlaanderen en 1 RO F. van Hamme (t)
06-39 W5 Lode en Karel De beenhouwers kwamen in grooten 3/4 RO F. van Hamme (t)
06-39 W6 Lode en Karel Al spoedig brak hongersnood uit 3/4 RO F. van Hamme (t)
06-39 W7 Lode en Karel De zeeslag bij Sluis in 1340 3/4 RO F. van Hamme (t)
07-39 W8 Lode en Karel Steeds heeft zijn degen de 3/4 RO F. van Hamme (t)
07-39 W9 Lode en Karel Den volgenden dag vernam men 3/4 RO F. van Hamme (t)
07-39 W10 Lode en Karel Dien zondag beklom Uilenspiegel 3/4 RO F. van Hamme (t)
07-39 W1 Quinten en IJsebout Quinten en IJsebout woelige Brusselsche 3/4 RO F. van Hamme (t)
08-39 W2 Quinten en IJsebout Hij hield van pracht en 3/4 RO F. van Hamme (t)
08-39 W3 Quinten en IJsebout Zij hoorde geheimzinnige stemmen die 3/4 RO F. van Hamme (t)
08-39 W4 Quinten en IJsebout De gezellen trokken nog eens 3/4 RO F. van Hamme (t)
08-39 W5 Quinten en IJsebout De jongelui zetten zich 3/4 RO F. van Hamme (t)
08-39 W6 Quinten en IJsebout De groote man glimlachte en 3/4 RO F. van Hamme (t)
09-39 W7 Quinten en IJsebout En die roekelooze overhaasting 3/4 RO F. van Hamme (t)
09-39 W8 Quinten en IJsebout De hofhouding van den Grooten 3/4 RO F. van Hamme (t)
09-39 W9 Quinten en IJsebout De Duitscher Gutenberg heeft de 3/4 RO F. van Hamme (t)
09-39 W10 Quinten en IJsebout Door onzichtbare handen werden zij 3/4 RO F. van Hamme (t)
10-39 W11 Quinten en IJsebout Willem Tell moest een appel 3/4 RO F. van Hamme (t)
10-39 W12 Quinten en IJsebout Mareye onze meid was van 1/2 RO F. van Hamme (t)
10-39 W13 Quinten en IJsebout Op 3 auhustus 1492 verliet 1/2 RO F. van Hamme (t)
10-39 W14 Quinten en IJsebout De soldaten verlieten de schepen 1/2 RO F. van Hamme (t)
11-39 W1 Hein en Wim De eerste vraag zei Karel 1/2 RO F. van Hamme (t)
11-39 W2 Hein en Wim Toen kwamen Hein en Wim 1/2 RO F. van Hamme (t)
11-39 W3 Hein en Wim In de maand augustus 1566 1/2 RO F. van Hamme (t)
11-39 W4 Hein en Wim Den 3en Juni werden de 1/2 RO F. van Hamme (t)
11-39 W5 Hein en Wim Den 4en januari 1568 werden 1/2 RO F. van Hamme (t)
12-39 W6 Hein en Wim De matrozen van de galjoot 1/2 RO F. van Hamme (t)
12-39 W7 Hein en Wim 't Was op 10 juli 1584 1/2 RO F. van Hamme (t)
12-39 W8 Hein en Wim Zekeren dag ontvingen de aartshertogen 1/2 RO F. van Hamme (t)
12-39 W9 Hein en Wim Hein Wim en Truda ijlden 1/2 RO F. van Hamme (t)
01-40 W10 Hein en Wim Een week na het gevecht 1/2 RO F. van Hamme (t)
01-40 W11 Hein en Wim Den 23en augustus 1695 liet 1/2 RO F. van Hamme (t)
01-40 W12 Hein en Wim Men zegt dat bij die 1/2 RO F. van Hamme (t)
01-40 W1 Nand en Marten Dat zal ik u uitleggen 1/2 RO F. van Hamme (t)
02-40 W2 Nand en Marten 't Is een uur Plotseling 1/2 RO F. van Hamme (t)
02-40 W3 Nand en Marten De muziek van het regiment 1/2 RO F. van Hamme (t)
02-40 W4 Nand en Marten Zij vonden heele rijen dooden 1/2 RO F. van Hamme (t)
02-40 W5 Nand en Marten Zoo gaat het een wijle 1/2 RO F. van Hamme (t)
02-40 W6 Nand en Marten De vesting zwart als een 1/2 RO F. van Hamme (t)
03-40 W7 Nand en Marten Toen zij terugkwamen was het 1/2 RO F. van Hamme (t)
03-40 W8 Nand en Marten Ik beurde zijn hoofd op 1/2 RO F. van Hamme (t)
03-40 W9 Nand en Marten Om te kunnen kamperen was 1/2 RO F. van Hamme (t)
03-40 W10 Nand en Marten De patriotten van Brabant en 1/2 RO F. van Hamme (t)
04-40 W11 Nand en Marten Generaal zegt O'Reilly uw jagers 1/2 RO F. van Hamme (t)
04-40 W1 Twee Belgische dapperen onder Napoleon Bonaparte Als Napoleon kolonel lijkt niet 1/2 RO F. van Hamme (t)
04-40 W2 Twee Belgische dapperen onder Napoleon Bonaparte Maarschal Ney de dapperen onder 1/2 RO F. van Hamme (t)
04-40 W3 Twee Belgische dapperen onder Napoleon Bonaparte Luc en Bertrand vertellen hun 1/2 RO F. van Hamme (t)
05-40 W4 Twee Belgische dapperen onder Napoleon Bonaparte De zeeslag van Trafalgar 1/2 RO F. van Hamme (t)
05-40 W5 Twee Belgische dapperen onder Napoleon Bonaparte In den nacht van 27 1/2 RO F. van Hamme (t)