Alle stripverhalen van Staif verschenen in alle stripbladen


Datum Vn Serie Titel L Stripblad Nr. Creators Code
10-88 W1 Helse spelletjes Om te slagen voor z'n 1 RO Janry (st), Staif (st) 7
11-88 O17 Helse spelletjes Ook na je dood is 1 RO Janry (st), Staif (st) 8
12-88 O10 Helse spelletjes Een laatste poging voor 1 RO Janry (st), Staif (st) 11
02-89 O11 Helse spelletjes Ben jij Sint Pieter Laat 1 RO Janry (st), Staif (st) 13
03-89 O12 Helse spelletjes Tralalala Ik heb me gezelfmoord 1 RO Janry (st), Staif (st) 17
03-89 W2 Helse spelletjes Welkom in het paradijs vriend 1 RO Janry (st), Staif (st)  
04-89 O13 Helse spelletjes Beste vriend Welkom beste man 1 RO Janry (st), Staif (st) 18
04-89 O2 Helse spelletjes Niet dringen Eh welkom in 1 RO Janry (st), Staif (st) 20
04-89 W3 Helse spelletjes Welkom in 't aardige paradijs 1 RO Janry (st), Staif (st)  
05-89 O3 Helse spelletjes Wat Vijfhonderd ballen voor 'n 1 RO Janry (st), Staif (st) 22
06-89 O1 Helse spelletjes Een lifster Verdraaid da's ook 1 RO Janry (st), Staif (st) 16
06-89 O4 Helse spelletjes Bulango St Pieter Bulabula Kalanga 1 RO Janry (st), Staif (st) 23
06-89 O22 Helse spelletjes Wat ik allemaal meemaak Ik 1 RO Janry (st), Staif (st) 10
07-89 O21 Helse spelletjes Toch wel Natuurlijk mag u 1 RO Janry (st), Staif (st) 15
08-89 W4 Helse spelletjes Tijd voor ons spelletje Alle 1 RO Janry (st), Staif (st) 25
08-89 W5 Helse spelletjes Kan jij een eind maken 1 RO Janry (st), Staif (st) 9
10-89 W6 Helse spelletjes Hee Wie komt daar nou 1 RO Janry (st), Staif (st) 27
10-89 W7 Helse spelletjes Hier heeft u drie vragen 1 RO Janry (st), Staif (st) 30
11-89 W8 Helse spelletjes Raoul Cauvin Jij hebt nogal 1 RO Janry (st), Staif (st) 32
11-89 W9 Helse spelletjes Porverdrie Ik moet wat vinden 1 RO Janry (st), Staif (st) 29
12-89 W10 Helse spelletjes Je antwoorden zijn allemaal fout 1 RO Janry (st), Staif (st)  
02-90 O7 Helse spelletjes 15-0 Wat 'n afgang Hee 1 RO Janry (st), Staif (st) 41
02-90 W11 Helse spelletjes Hoezo hij kent ons niet 1 RO Janry (st), Staif (st) 39
02-90 W12 Helse spelletjes Mijn broeder Kalfslap moet eerst 1 RO Janry (st), Staif (st) 43
03-90 O16 Helse spelletjes Mme Leo de Kraker alias 1 RO Janry (st), Staif (st) 42
05-90 W13 Helse spelletjes Even kijken vraag 1 Welke 1 RO Janry (st), Staif (st)  
06-90 W14 Helse spelletjes Je bent aan 't verkeerde adres 1 RO Janry (st), Staif (st) 281
11-90 W15 Helse spelletjes Jaap Wat doe jij hier 1 RO Janry (st), Staif (st) 28