De stripverhalen van Wondersloffen van Sjakie verschenen in alle stripbladen

Datum Vn Titel L Stripblad Nr. Creators
05-72 W1 Als je in de vijfde klas 46 SW Colin Page (t), Fred Baker (s)
10-72 O2 Sjakie Meulemans kan zich de 52 SW Colin Page (t), Fred Baker (s)
04-73 W2 Sjakie Meulemans is in het bezit 222 SW Colin Page (t), Fred Baker (s)
04-75 W3 Sjakie heeft er goed de smoor 88 SW