Stripverhalenserie: Willie Wortel
Titel: Oom Dagobert houdt de wind eronder
vorige CB.V462 volgende (De Duck stripverhalen van Carl Barks)
vorige V29 volgende (Stripverhalen van Willie Wortel)
Volgnummer: CB.V462 ( V29 )
Titel in originele taal:Cave of the winds
Code: FC 1095
Eerste publicatie in: FC 1095
Datum eerste uitgave: 04-60
Lengte in pagina's: 10
Tekenaar: Carl Barks
Schrijver: Carl Barks
Uri nfqrfd
Stripboeken:
1.74+4
2.13+7
16.20+4
8.4+2
Stripbladen:
NLDD:1960-53
NLDD:1989-14
FC:1960-1095
Samenvatting: Oom Dagobert en Willie Wortel kijken naar een verschijnsel dat op een wolk lijkt en hoog boven het Huiverige Huil-Gebergte hangt. Eerder die week had Oom Dagobert aan Willie Wortel gevraagd hem te helpen om zijn geld op een veilige plek op te bergen. Hij vond zijn geldpakhuis niet veilig genoeg meer omdat de Zware Jongens daar de hele tijd rondhingen. Door het probleem op een papiertje op te schrijven en het papiertje samen met wat pretletters in een vloeibare gekookte encyclopedie te gooien en het mengsel vervolgens op het bureau van Oom Dagobert uit te gieten, kwam er een oplossing tevoorschijn. Ze zetten al het geld van Oom Dagobert om in Duckstadse waardepapieren waardoor de gemeente Duckstad op zijn geld moest passen. Willie Wortel gaf Oom Dagobert de rekening voor de bedachte oplossing. Hij vroeg vijf gulden maar Lampje veranderde de rekening in vijfhonderduizend gulden. Oom Dagobert vond de rekening wel wat hoog maar gaf Willie Wortel toch een zak geld. Buiten het kantoor van Oom Dagobert wilde de Zware Jongens de zak met geld stelen maar Lampje beschoot hen met waterpistolen en ze konden ontsnappen. Dagen later kwam Oom Dagobert weer bij Willie Wortel omdat hij de waardepapieren in een grot in het Huiverige Huil-gebergte verborgen had, maar de waardepapieren waren verdwenen. Willie Wortel wist dat er vreemde verhalen de ronde deden over dit gebergte en samen gingen ze er met een helikopter heen. Terwijl ze tussen de bergen doorvlogen hoorden ze een enorm geluid. Toen ze even later in de grot waar Oom Dagobert de papieren verborgen had aankwamen, ontdekten ze dat de wind het gefluit maakte en dat de wind ook de papieren weggeblazen had. Er ontstond een storm die hen door de grot blies en hun helikopter vernielde. Nu kijken ze naar de vreemde wolk en ze ontdekken dat die bestaat uit de waardepapieren van Oom Dagobert. Terwijl Willie de helikopter repareert, worden de Zware Jongens door het leger uit Duckstad weggejaagd. Ze vertrekken met een vliegtuig en ze zien de wolk van waardepapieren. Door een parachute uit het vliegtuig te hangen willen ze de waardepapieren te pakken krijgen. Lampje neemt met een elektrische straal de besturing van het vliegtuig over. De Zware Jongens volharden echter en krijgen de papieren te pakken. Willie vliegt met de helikopter naar de grot en stelt zijn helikopter verticaal op. Door de helikopter aan te passen draaien de wieken duizend keer sneller dan normaal rond en wordt de lucht onder het vliegtuig van de Zware Jongens weggezogen waardoor ze neerstorten. De waardepapieren worden naar de grot gezogen waardoor Oom Dagobert ze terug heeft.
Items:
Categorie Nederlands pl. Orgineel pl.
Hoofdpersoon Willie Wortel 1.1 Gyro Gearloose 1.1
Hoofdpersoon Lampje 1.1 Helper 1.1
Hoofdpersoon Oom Dagobert 1.1 Uncle Scrooge 1.1
Berg Huiverige Huil-Gebergte 1.1 Aeolian Mountains 1.1
Stad Duckstad 3.5 Duckburg 1.2
Bos Zwarte Takkenwoud 1.2 Black Forest 1.2
Organisatie Duckburg Army 3.5
Lied Tekst Pompi-Dom 4.1 Tra La La La! 4.1
Bank Duckstadse Bank 3.7 Duckburg Treasury 3.7
Deur Dagobert Duck Geldzaken 4.8 Scrooge McDuck Loans Etc. 4.8
Bord Willie Wortel Uitvindingen terwijl u wacht 5.4 Gyro Gearloose Inventions while U wait 5.4
Zware Jongen 176-671 1.4 176-671 1.4
Zware Jongen 176-617 1.4 176-617 1.4
Zware Jongen 176-716 1.4 176-716 1.4