7 Wonderen (7 merveilles) (Originele taal)
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte 1e Ref.
V1 04-14Het beeld van Zeus 432 v. Chr. 52 1.1
V2 06-14De hangende tuinen van Babylon 585 v. Chr. 52 1.2
V3 08-14De vuurtoren van Alexandrië 254 v. Chr. 52 1.3
V4 10-14De tempel van Artemis 356 v. Chr. 52 1.4
V5 01-15De piramide van Cheops 2565 v. Chr. 52 1.5
V6 06-15Het mausoleum van Halicarnassus 350 v. Chr. 52 1.6
V7 07-15De kolos van Rhodos 292 v. Chr. 52 1.7