Ekho de spiegelwereld (Ekho monde miroir) (Originele taal)
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte 1e Ref.
V1 03-13New York 47 1.1
V2 11-13Paris empire 47 1.2
V3 11-14Hollywood Boulevard 46 1.3
V4 09-15Barcelona 48 1.4
V5 06-16Het geheim van de Preshaunen 48 1.5
V6 04-17Deep South 46 1.6
V7 11-17Swinging London 46 1.7
V8 09-18De sirene van Manhattan 46 1.8