Gaaibaai
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte 1e Ref.
O1 Mooi Spruit Heel expressief eigentijds 1 Suske en Wiske : 29.5+12
O2 Kijk Foppe Dat is het nou 1 Suske en Wiske : 29.5+13
O3 Spruit je raadt nooit wat 1 Suske en Wiske : 29.5+14
O4 Spruit pak je koffers we gaan 1 Suske en Wiske : 29.5+15
O5 Foppe we gaan naar huis 1 Suske en Wiske : 29.5+16
O6 Bingo Spruit we hebben een 1 Suske en Wiske : 29.5+17