Gigantik (Originele taal)
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1 04-79In de greep van de klauw 44 SA 79-10/79-17 1.1
V2a 08-79De bedreigde uilen 12 SA 79-26/79-27 WH:1979-26
V3 01-80De planeet der verdoemden 46 SA 80-48/80-53 1.2
V4 03-80Alfa-Paradijs 8 SA 80-57 WH:1980-11
V5 03-80Het onbekende universum 16 SA 80-58/80-59 WH:1980-12
V6 04-80De monsters op Gamma 8 SA 80-61 WH:1980-15
V7 06-80Een UFO zaait paniek 7 SA 80-69 WH:1980-23
V8 07-80Des amis dans la vallée de la mort 8 SA 73
V9 07-80Le crime d'Athelstan Bigelo 8 SA 76
V10 08-80La planète Enfer 8 SA 78
V11 08-80Les portes de l'au-delà Cardona 8 SA 81
V12 09-80La terreur de Zarkhan 8 SA 82
V13 05-81De ruimtereuzen 46 1.3
V14 10-81De vloek van Mandjulus 46 1.4
V15 01-82De groene vlakten van Arcadie 20 2.1+1
V16 01-82Reis zonder einde 24 2.1+2
V2b 01-82Gevaar op Pluvia! 24 2.1+3
V17 05-82De heerser van Dop 46 1.5
V18 03-83Zonnestelsel Lilliput 22 2.2+1
V19 03-83Ruimte-slangen 20 2.2+2
V20 09-83De meesters van het licht 44 1.6
V21 07-83Bodemloze afgrond 23 2.3+1
V22 09-84De god van de dorre vlakte 44 1.7