Gil stAndre (Originele taal)
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte 1e Ref.
V1 01-96Een vreemde verdwijning 47 1.1
V2 02-98Het verborgen gezicht 46 1.2
V3 05-99Vluchteling 46 1.3
V4 10-00De jager 46 1.4
V5 09-01Dubbelspoor 46 1.5
V6 05-03Zusters in tranen 47 1.6
V7 09-04Gevangenen 46 1.7
V8 05-06Het offer 47 1.8
V9 05-10De bloedige erfenis 46 1.9
V10 01-12De valstrik 45 1.10
V11 09-13Afrikaanse avontuur 46 1.11
V12 01-18Un passé encombrant 54