Roy van de Midland Rovers
nr. datum titel lengte 1e Ref.
O1 De Midland Rovers moeten een 8 Sjors en Sjimmie : 5.6+13