Uri: 709uyf
QR code:
NLDD 1954 Nr. 23 (05-06-54) 24p.
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Anderen
1 Donald Duck W98 Voetbalwedstrijd 8 1/1 COM    
2 Mickey Mouse W58 Kan ik hier een wekker 1/2 1/1 COM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)  
3 Stampertje* W1 Wie klopt daar Ik ben 2 1/1 COM Tony Strobl (t) 1978-38
4 Hiawatha* W6 Hoera Ik heb nu al 6 1/1 COM Lee Hooper (t)  
5 Mickey Mouse W59 [Mickey blijft op helling steken] 1/2 1/1 COM Floyd Gottfredson (t), Dick Shaw (s)  
6 Mickey Mouse W60 Laat je schoenen maar voor 1/2 1/1 COM Floyd Gottfredson (t), Dick Shaw (s)