Urbanus
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
O1 De Sponskesrace 30 3.21
O2 Tomatenpuree 30 3.43
O3 Reclameblokske 1 43 Lambik : 3.1+2
O4 De bierpens 1 51 Lambik : 3.1+3
O5 Het veertje 1 48 Lambik : 3.1+4
O6 De wakkere dromer 1 41 Lambik : 3.1+5
O7 Klein duimke 1 50 Lambik : 3.1+6
O8 De 2 stenen tafelen 1 56 Lambik : 3.1+7
O9 Tonk! 1 69 Lambik : 3.1+8
O10 Laat u niet vangen! 1 57 Lambik : 3.1+9
O11 De vettige vampiers 30 3.45
O12 De zabberlipgekte 30 4.97
O13 De zwarte maagd 30 4.96
O14 De facelift van Urbanus 30 4.78
O15 Het zwarte winkeltje 30 4.59
O16 Radio Salami 30 2.13
O17 Holleke Bolleke 30 4.69
O18 De tutterbende 30 4.70
O19 Snoeperdepoep 30 4.61
O20 De vergeten Willy 30 4.67
O21 De gediplomeerde soepkip 30 4.64
O22 Het bronzen broekventje 30 4.81
O23 De 3 griezelbiggetjes 30 4.94
O24 Loopt verloren 6 Szs : 1.351+16
O25 De lege vuilnisbak 7 Suske en Wiske : 29.1+2
O26 In 't midden beter 1 14 Suske en Wiske : 29.12+13
O27 Urbanus rijdt spook 1 18 Suske en Wiske : 29.12+14
O28 De dolle baron 1 34 Suske en Wiske : 29.12+15
O29 Naai or daai 1 36 Suske en Wiske : 29.12+16
O30 Duivensport 1 37 Suske en Wiske : 29.12+17
O31 Kleefstrip 1 31 Suske en Wiske : 29.12+18