De stripverhalen van Avontuur in de natuur verschenen in alle stripbladen

Datum Vn Titel L Stripblad Nr. Creators
11-54 W1 Ik heb op Sparrevliet twee 1 SW Dick D (t)
11-54 W2 Of jullie eens mee mogen 1 SW Dick D (t)
11-54 W3 Ik kom zo roept Dries 1 SW Dick D (t)
12-54 W4 Wat een prachtige paddestoelen roept 1 SW Dick D (t)
12-54 W5 Vandaag gaan we de andere 1 SW Dick D (t)
12-54 W6 Aarzelend is de eerste vorstvlaag 1 SW Dick D (t)
12-54 W7 Kek Kek Schettert het tussen 1 SW Dick D (t)
01-55 W8 Daar is iets aan de 1 SW Dick D (t)
01-55 W9 Diep weggedoken in de kraag 1 SW Dick D (t)
01-55 W10 Met fluitende wiekslag verschijnt er 1 SW Dick D (t)
01-55 W11 Schraak schrek Ieder die reden 1 SW Dick D (t)
01-55 W12 Als renpaarden achter elkaar naderen 1 SW Dick D (t)
02-55 W13 Sjek sjakkerak schateren de eksters 1 SW Dick D (t)
02-55 W14 Ondanks dat het nog zeer 1 SW Dick D (t)
02-55 W15 Op fluwelen poten treedt de 1 SW Dick D (t)
02-55 W16 Wuliep wu-liep De wulpen zijn 1 SW Dick D (t)
03-55 W17 Wilde kippen heb ik gezien 1 SW Dick D (t)
03-55 W18 Het is een uitgesproken zomerse 1 SW Dick D (t)
03-55 W19 Kijk Daar rent een haas 1 SW Dick D (t)
03-55 W20 De zwoegende wieken doet de 1 SW Dick D (t)
04-55 W21 Het is de berken aan 1 SW Dick D (t)
04-55 W22 Even houdt de bolle voorjaarswind 1 SW Dick D (t)
04-55 W23 Welgemoed zijn Jan en Theo 1 SW Dick D (t)
04-55 W24 Deze sloot nog uit en 1 SW Dick D (t)
04-55 W25 Schor lachend heft de koekoek 1 SW Dick D (t)
05-55 W26 Als een paaltje zo dun 1 SW Dick D (t)
05-55 W27 Hoog boven de zonnige vlakte 1 SW Dick D (t)
05-55 W28 Krets Krets In volle vaart 1 SW Dick D (t)
05-55 W29 Niet ver van de vogelrijke 1 SW Dick D (t)
06-55 W30 Bijna onmerkbaar zit er beweging 1 SW Dick D (t)
06-55 W31 Wie van jullie heeft weleens 1 SW Dick D (t)
06-55 W32 Bedrijvig als steeds hipt het 1 SW Dick D (t)
06-55 W33 Kijk roept Theo als het 1 SW Dick D (t)
07-55 W34 Jan begrijpt iets niet Verleden 1 SW Dick D (t)
07-55 W35 De bosbeek is een vriendelijk 1 SW Dick D (t)
07-55 W36 Aan de rand van de 1 SW Dick D (t)
07-55 W37 Tussen water en land ligt 1 SW Dick D (t)
07-55 W38 Nog joelen de wulpen op 1 SW Dick D (t)
08-55 W39 Hoe dieper men de bossen 1 SW Dick D (t)
08-55 W40 Een van de weinige vogels 1 SW Dick D (t)
08-55 W41 Opgewekt zijn Jan en Theo 1 SW Dick D (t)
08-55 W42 Minutenlang steekt Reintje de vos 1 SW Dick D (t)
09-55 W43 Wat is de zee zonder 1 SW Dick D (t)
09-55 W44 Jan en Theo zijn met 1 SW Dick D (t)
09-55 W45 Fazant en patrijs zijn beide 1 SW Dick D (t)
09-55 W46 Met het begin van de 1 SW Dick D (t)
10-55 W47 Met de vele trekvogels die 1 SW Dick D (t)
10-55 W48 De eik is een boom 1 SW Dick D (t)
10-55 W49 Als er een dier is 1 SW Dick D (t)
10-55 W50 Omstreeks de helft van October 1 SW Dick D (t)
10-55 W51 Als trage spookgestalten glijden de 1 SW Dick D (t)
11-55 W52 Als de opvallendste verschijnselen van 1 SW Dick D (t)
11-55 W53 Dagenlang was de lucht grauw 1 SW Dick D (t)
11-55 W54 De zee zit vol geheimen 1 SW Dick D (t)
11-55 W55 In kanariekooitjes kan men vaak 1 SW Dick D (t)
12-55 W56 De ekster is slim praatziek 1 SW Dick D (t)
12-55 W57 Met een schok richt de 1 SW Dick D (t)
12-55 W58 Een opvallende eigenschap van de 1 SW Dick D (t)
12-55 W59 Nog nahijgend van het snelle 1 SW Dick D (t)
12-55 W60 Omstreeks half oktober verschijnen in 1 SW Dick D (t)
01-56 W61 Er zitten vreemde eenden in 1 SW Dick D (t)
01-56 W62 Wat een eendenkooi is Nee 1 SW Dick D (t)
01-56 W63 Het is altijd grappig om 1 SW Dick D (t)
01-56 W64 Hoewel de meeste bosvogels bosvogels in 1 SW Dick D (t)
02-56 W65 Een vaste bewoner van boomrijke 1 SW Dick D (t)
02-56 W66 De meeste vogels hebben een 1 SW Dick D (t)
02-56 W67 Wanneer men vroeger wat meer 1 SW Dick D (t)
02-56 W68 Een uil vindt in de 1 SW Dick D (t)
03-56 W69 Al zijn dan in onze 1 SW Dick D (t)
03-56 W70 Tegenwoordig is het niet meer 1 SW Dick D (t)
03-56 W71 De eekhoorn is een algemeen 1 SW Dick D (t)
03-56 W72 Het bewijs dat er ook 1 SW Dick D (t)
03-56 W73 In de zee komt een 1 SW Dick D (t)
04-56 W74 Een van de verschijnselen die 1 SW Dick D (t)
04-56 W75 De bloei van de hazelaar 1 SW Dick D (t)
04-56 W76 Al vroeg in het jaar 1 SW Dick D (t)
04-56 W77 Bestaan er in onze streken 1 SW Dick D (t)
05-56 W78 Australie is een goed voorbeeld 1 SW Dick D (t)
05-56 W79 De lijsters beginnen meestal zo 1 SW Dick D (t)
05-56 W80 Wanneer het weer lente is 1 SW Dick D (t)
05-56 W81 Een paar hoge grijze laarsen 1 SW Dick D (t)
06-56 W82 Er zijn planten die zo 1 SW Dick D (t)
06-56 W83 Oppervlakkig gezien zijn aangeplante dennenbossen 1 SW Dick D (t)
06-56 W84 Zijn roofdieren wreed In het 1 SW Dick D (t)
06-56 W85 Uitgestrekte duinvlakten of heidevelden zijn 1 SW Dick D (t)
06-56 W86 In de schijnbaar saaie poldersloten 1 SW Dick D (t)
07-56 W87 In vergelijking met zijn soortgenoten 1 SW Dick D (t)
07-56 W88 In streken waar bos afwisselt 1 SW Dick D (t)
07-56 W89 In veel landen wordt de ooievaar 1 SW Dick D (t)
07-56 W90 Als er een vogel is 1 SW Dick D (t)
08-56 W91 Het is geen toeval dat 1 SW Dick D (t)
08-56 W92 De belangrijkste onderdelen van een 1 SW Dick D (t)
08-56 W93 De wespendief of wespenbuizerd is 1 SW Dick D (t)
08-56 W94 Aan de rand van ondiepe 1 SW Dick D (t)
09-56 W95 De das is het grootste 1 SW Dick D (t)
09-56 W96 De muizenfamilie omvat heel wat 1 SW Dick D (t)
09-56 W97 In lente en voorzomer hebben 1 SW Dick D (t)
09-56 W98 Op de klippen en steile 1 SW Dick D (t)
09-56 W99 De korte zomer in de 1 SW Dick D (t)
10-56 W100 Op de dorre dag van 1 SW Dick D (t)
10-56 W101 Als bij toverslag verschijnen na 1 SW Dick D (t)
10-56 W102 In de herfst trekt alles 1 SW Dick D (t)
10-56 W103 Al lang voordat de eigenlijke 1 SW Dick D (t)
11-56 W104 Hoe komt het toch dat 1 SW Dick D (t)
11-56 W105 Tegen het eind van de 1 SW Dick D (t)
11-56 W106 Wanneer uit het noorden de 1 SW Dick D (t)
11-56 W107 Hoog in het noorden van 1 SW Dick D (t)
12-56 W108 Acht maanden van het jaar 1 SW Dick D (t)
12-56 W109 Wanneer de winter vrij is 1 SW Dick D (t)
12-56 W110 De gunstigste gelegenheid om kennis 1 SW Dick D (t)
12-56 W111 In sloten met riet omzoomde 1 SW Dick D (t)
12-56 W112 De gewone wilde eend is 1 SW Dick D (t)
01-57 W113 Een spoor of prent van 1 SW Dick D (t)
01-57 W114 Met goed nadenken komen we 1 SW Dick D (t)
01-57 W115 Iedereen die af en toe 1 SW Dick D (t)
01-57 W116 Iedereen heeft wel eens het 1 SW Dick D (t)
02-57 W117 Als alle ondiepe sloten en 1 SW Dick D (t)
02-57 W118 De bunzing laat zich niet 1 SW Dick D (t)
02-57 W119 Het roodborstje is een van de 1 SW Dick D (t)
02-57 W120 Elk vogeltje zingt zoals het 1 SW Dick D (t)
03-57 W121 De schemering is langzaam overgegaan 1 SW Dick D (t)
03-57 W122 Als de vorst achterwege blijft 1 SW Dick D (t)
03-57 W123 Het is past echt voorjaar 1 SW Dick D (t)
03-57 W124 Overal waar de eik voorkwam 1 SW Dick D (t)
03-57 W125 Is de stoere en onafhankelijke 1 SW Dick D (t)
04-57 W126 Enkele eeuwen terug kwamen de mensen 1 SW Dick D (t)
04-57 W127 Als er een vogeltje is dat 1 SW Dick D (t)
04-57 W128 Zoogdieren slapen lang als het 1 SW Dick D (t)
04-57 W129 Er zijn plantjes die het 1 SW Dick D (t)
05-57 W130 Vogels zijn bevoorrechte wezens Met 1 SW Dick D (t)
05-57 W131 Waarom heeft de mus een 1 SW Dick D (t)
05-57 W132 Het auerhoen is een zware 1 SW Dick D (t)
05-57 W133 Wat de leeuw is voor Nederland 1 SW Dick D (t)
06-57 W134 Het is een buitenkansje als 1 SW Dick D (t)
06-57 W135 De naam van de raaf 1 SW Dick D (t)
06-57 W136 Hier en daar in onze 1 SW Dick D (t)
06-57 W137 Buiten de officiele benaming hebben 1 SW Dick D (t)
06-57 W138 In het veenmoeras leeft een 1 SW Dick D (t)
07-57 W139 Wanneer de koekoek roept laat hij 1 SW Dick D (t)
07-57 W140 Dat de koekoek zijn eieren door 1 SW Dick D (t)
07-57 W141 In het uitgestrekte moeras hadden 1 SW Dick D (t)
07-57 W142 We kunnen dankbaar zijn dat 1 SW Dick D (t)
08-57 W143 De enige edelvalk die in 1 SW Dick D (t)
08-57 W144 De boomvalk is een echte zomervogel 1 SW Dick D (t)
08-57 W145 Wanneer we een wandeling in 1 SW Dick D (t)
08-57 W146 Op een mooie zomerdag is 1 SW Dick D (t)
08-57 W147 Als wij een futenest willen 1 SW Dick D (t)
09-57 W148 Het hoogtepunt van de trektijd 1 SW Dick D (t)
09-57 W149 De nazomer is de stilste tijd 1 SW Dick D (t)
09-57 W150 Wanneer het reisseizoen van de 1 SW Dick D (t)
09-57 W151 Met de grote aantallen zangvogels 1 SW Dick D (t)
10-57 W152 Vogelvangers 1 SW Dick D (t)
10-57 W153 Het jachtinstinct 1 SW Dick D (t)
10-57 W154 De jacht 1 SW Dick D (t)
10-57 W155 De kapmeeuw 1 SW Dick D (t)
11-57 W156 De zilvermeeuw 1 SW Dick D (t)
11-57 W157 Wanneer in het noorden van Europa 1 SW Dick D (t)
11-57 W158 Van de weinige zeearenden die er 1 SW Dick D (t)
11-57 W159 In de Alpen 1 SW Dick D (t)
11-57 W160 De alpenmarmot 1 SW Dick D (t)
12-57 W161 De steenarend 1 SW Dick D (t)
12-57 W162 De steenbok 1 SW Dick D (t)
12-57 W163 Herten en Gemzen 1 SW Dick D (t)
12-57 W164 De bergbeek 1 SW Dick D (t)
01-58 W165 De polder 1 SW Dick D (t)
01-58 W166 De mantelmeeuw 1 SW Dick D (t)
01-58 W167 Van zee tot meer 1 SW Dick D (t)
01-58 W168 De valkejacht 1 SW Dick D (t)
02-58 W169 Wolvejacht 1 SW Dick D (t)
02-58 W170 De vos 1 SW Dick D (t)
02-58 W171 Winterkoning 1 SW Dick D (t)
02-58 W172 De heide 1 SW Dick D (t)
03-58 W173 Wilde en tamme duiven 1 SW Dick D (t)
03-58 W174 De kraaien en de fotograaf 1 SW Dick D (t)
03-58 W175 De buizerd en de fotograaf 1 SW Dick D (t)
03-58 W176 De kraaien en de buizerds 1 SW Dick D (t)
03-58 W177 De fotograaf heeft pech 1 SW Dick D (t)
04-58 W178 Wezel 1 SW Dick D (t)
04-58 W179 Hermelijn 1 SW Dick D (t)
04-58 W180 Eierdieven 1 SW Dick D (t)
04-58 W181 De visarend op reis 1 SW Dick D (t)
05-58 W182 De visarend van Lapland 1 SW Dick D (t)
05-58 W183 De visarend op jacht 1 SW Dick D (t)
05-58 W184 De jonge visarenden 1 SW Dick D (t)
05-58 W185 De giervalk van de Kaitumjakko 1 SW Dick D (t)
05-58 W186 De buizerd van de bergen 1 SW Dick D (t)
06-58 W187 Het steenvalkje van de toendra 1 SW Dick D (t)
06-58 W188 De Auerhaan van het Sparrenwoud 1 SW Dick D (t)
06-58 W189 De grijze havik 1 SW Dick D (t)
06-58 W190 De vos van Lapland 1 SW Dick D (t)
07-58 W191 De slimme plevier 1 SW Dick D (t)
07-58 W192 De raven en de valk 1 SW Dick D (t)
07-58 W193 De arend en de raven 1 SW Dick D (t)
07-58 W194 De lynx en de vos 1 SW Dick D (t)
08-58 W195 De havik keek en keek 1 SW Dick D (t)
08-58 W196 De arend had het laatste woord 1 SW Dick D (t)
09-58 W197 De sneeuwuilen en de marter 1 SW Dick D (t)
09-58 W198 De arend jaagt op eenden 1 SW Dick D (t)
10-58 W199 De kat overtroefd 1 SW Dick D (t)
10-58 W200 Gevecht met de adder 1 SW Dick D (t)
11-58 W201 De manke van het schietterrein 1 SW Dick D (t)
11-58 W202 Drama op de autoweg 1 SW Dick D (t)
12-58 W203 De grauwe donkere regendag lokte 1 SW Dick D (t)
12-58 W204 De waakzame houtduiven en de sperwer 1 SW Dick D (t)
01-59 W205 De slimme spreeuwen en het smelleken 1 SW Dick D (t)
01-59 W206 De havik en de geslepen ekster 1 SW Dick D (t)
01-59 W207 De onvermoeibare kiekendief 1 SW Dick D (t)
02-59 W208 De dappere kraaien en de slechtvalk 1 SW Dick D (t)
02-59 W209 De buizerd en de kraaien 1 SW Dick D (t)
03-59 W210 De torenvalk en de mol 1 SW Dick D (t)
03-59 W211 De pestvogels en de vogelvanger 1 SW Dick D (t)
04-59 W212 De klapekster van het heideveld 1 SW Dick D (t)
04-59 W213 De bruiloft van de houtsnippen 1 SW Dick D (t)
05-59 W214 De wraak van de bosuil 1 SW Dick D (t)
05-59 W215 De aanval op het lijsternest 1 SW Dick D (t)
06-59 W216 Een verrassing voor de specht 1 SW Dick D (t)
06-59 W217 Een wezel moet ook leven 1 SW Dick D (t)
07-59 W218 Het noodlot van de karekieten 1 SW Dick D (t)
08-59 W219 Pas op voor de reiger! 1 SW Dick D (t)
08-59 W220 De kiekendief krijgt er van langs 1 SW Dick D (t)
08-59 W221 Een eekhoorn moet voorzichtig zijn 1 SW Dick D (t)
09-59 W222 De roofridder van de stad 1 SW Dick D (t)
09-59 W223 De boomvalk geniet van het leven 1 SW Dick D (t)
10-59 W224 Het geheim van het oude dennenbos 1 SW Dick D (t)
10-59 W225 De oude haas laat zich niet zo maar vangen 1 SW Dick D (t)
11-59 W226 Een reebok vecht graag 1 SW Dick D (t)