Alle stripverhalen van Dick D verschenen in alle stripbladen


Datum Vn Serie Titel L Stripblad Nr. Creators
11-54 W1 Avontuur in de natuur Ik heb op Sparrevliet twee 1 SW Dick D (t)
11-54 W2 Avontuur in de natuur Of jullie eens mee mogen 1 SW Dick D (t)
11-54 W3 Avontuur in de natuur Ik kom zo roept Dries 1 SW Dick D (t)
12-54 W4 Avontuur in de natuur Wat een prachtige paddestoelen roept 1 SW Dick D (t)
12-54 W5 Avontuur in de natuur Vandaag gaan we de andere 1 SW Dick D (t)
12-54 W6 Avontuur in de natuur Aarzelend is de eerste vorstvlaag 1 SW Dick D (t)
12-54 W7 Avontuur in de natuur Kek Kek Schettert het tussen 1 SW Dick D (t)
01-55 W8 Avontuur in de natuur Daar is iets aan de 1 SW Dick D (t)
01-55 W9 Avontuur in de natuur Diep weggedoken in de kraag 1 SW Dick D (t)
01-55 W10 Avontuur in de natuur Met fluitende wiekslag verschijnt er 1 SW Dick D (t)
01-55 W11 Avontuur in de natuur Schraak schrek Ieder die reden 1 SW Dick D (t)
01-55 W12 Avontuur in de natuur Als renpaarden achter elkaar naderen 1 SW Dick D (t)
02-55 W13 Avontuur in de natuur Sjek sjakkerak schateren de eksters 1 SW Dick D (t)
02-55 W14 Avontuur in de natuur Ondanks dat het nog zeer 1 SW Dick D (t)
02-55 W15 Avontuur in de natuur Op fluwelen poten treedt de 1 SW Dick D (t)
02-55 W16 Avontuur in de natuur Wuliep wu-liep De wulpen zijn 1 SW Dick D (t)
03-55 W17 Avontuur in de natuur Wilde kippen heb ik gezien 1 SW Dick D (t)
03-55 W18 Avontuur in de natuur Het is een uitgesproken zomerse 1 SW Dick D (t)
03-55 W19 Avontuur in de natuur Kijk Daar rent een haas 1 SW Dick D (t)
03-55 W20 Avontuur in de natuur De zwoegende wieken doet de 1 SW Dick D (t)
04-55 W21 Avontuur in de natuur Het is de berken aan 1 SW Dick D (t)
04-55 W22 Avontuur in de natuur Even houdt de bolle voorjaarswind 1 SW Dick D (t)
04-55 W23 Avontuur in de natuur Welgemoed zijn Jan en Theo 1 SW Dick D (t)
04-55 W24 Avontuur in de natuur Deze sloot nog uit en 1 SW Dick D (t)
04-55 W25 Avontuur in de natuur Schor lachend heft de koekoek 1 SW Dick D (t)
05-55 W26 Avontuur in de natuur Als een paaltje zo dun 1 SW Dick D (t)
05-55 W27 Avontuur in de natuur Hoog boven de zonnige vlakte 1 SW Dick D (t)
05-55 W28 Avontuur in de natuur Krets Krets In volle vaart 1 SW Dick D (t)
05-55 W29 Avontuur in de natuur Niet ver van de vogelrijke 1 SW Dick D (t)
06-55 W30 Avontuur in de natuur Bijna onmerkbaar zit er beweging 1 SW Dick D (t)
06-55 W31 Avontuur in de natuur Wie van jullie heeft weleens 1 SW Dick D (t)
06-55 W32 Avontuur in de natuur Bedrijvig als steeds hipt het 1 SW Dick D (t)
06-55 W33 Avontuur in de natuur Kijk roept Theo als het 1 SW Dick D (t)
07-55 W34 Avontuur in de natuur Jan begrijpt iets niet Verleden 1 SW Dick D (t)
07-55 W35 Avontuur in de natuur De bosbeek is een vriendelijk 1 SW Dick D (t)
07-55 W36 Avontuur in de natuur Aan de rand van de 1 SW Dick D (t)
07-55 W37 Avontuur in de natuur Tussen water en land ligt 1 SW Dick D (t)
07-55 W38 Avontuur in de natuur Nog joelen de wulpen op 1 SW Dick D (t)
08-55 W39 Avontuur in de natuur Hoe dieper men de bossen 1 SW Dick D (t)
08-55 W40 Avontuur in de natuur Een van de weinige vogels 1 SW Dick D (t)
08-55 W41 Avontuur in de natuur Opgewekt zijn Jan en Theo 1 SW Dick D (t)
08-55 W42 Avontuur in de natuur Minutenlang steekt Reintje de vos 1 SW Dick D (t)
09-55 W43 Avontuur in de natuur Wat is de zee zonder 1 SW Dick D (t)
09-55 W44 Avontuur in de natuur Jan en Theo zijn met 1 SW Dick D (t)
09-55 W45 Avontuur in de natuur Fazant en patrijs zijn beide 1 SW Dick D (t)
09-55 W46 Avontuur in de natuur Met het begin van de 1 SW Dick D (t)
10-55 W47 Avontuur in de natuur Met de vele trekvogels die 1 SW Dick D (t)
10-55 W48 Avontuur in de natuur De eik is een boom 1 SW Dick D (t)
10-55 W49 Avontuur in de natuur Als er een dier is 1 SW Dick D (t)
10-55 W50 Avontuur in de natuur Omstreeks de helft van October 1 SW Dick D (t)
10-55 W51 Avontuur in de natuur Als trage spookgestalten glijden de 1 SW Dick D (t)
11-55 W52 Avontuur in de natuur Als de opvallendste verschijnselen van 1 SW Dick D (t)
11-55 W53 Avontuur in de natuur Dagenlang was de lucht grauw 1 SW Dick D (t)
11-55 W54 Avontuur in de natuur De zee zit vol geheimen 1 SW Dick D (t)
11-55 W55 Avontuur in de natuur In kanariekooitjes kan men vaak 1 SW Dick D (t)
12-55 W56 Avontuur in de natuur De ekster is slim praatziek 1 SW Dick D (t)
12-55 W57 Avontuur in de natuur Met een schok richt de 1 SW Dick D (t)
12-55 W58 Avontuur in de natuur Een opvallende eigenschap van de 1 SW Dick D (t)
12-55 W59 Avontuur in de natuur Nog nahijgend van het snelle 1 SW Dick D (t)
12-55 W60 Avontuur in de natuur Omstreeks half oktober verschijnen in 1 SW Dick D (t)
01-56 W61 Avontuur in de natuur Er zitten vreemde eenden in 1 SW Dick D (t)
01-56 W62 Avontuur in de natuur Wat een eendenkooi is Nee 1 SW Dick D (t)
01-56 W63 Avontuur in de natuur Het is altijd grappig om 1 SW Dick D (t)
01-56 W64 Avontuur in de natuur Hoewel de meeste bosvogels bosvogels in 1 SW Dick D (t)
02-56 W65 Avontuur in de natuur Een vaste bewoner van boomrijke 1 SW Dick D (t)
02-56 W66 Avontuur in de natuur De meeste vogels hebben een 1 SW Dick D (t)
02-56 W67 Avontuur in de natuur Wanneer men vroeger wat meer 1 SW Dick D (t)
02-56 W68 Avontuur in de natuur Een uil vindt in de 1 SW Dick D (t)
03-56 W69 Avontuur in de natuur Al zijn dan in onze 1 SW Dick D (t)
03-56 W70 Avontuur in de natuur Tegenwoordig is het niet meer 1 SW Dick D (t)
03-56 W71 Avontuur in de natuur De eekhoorn is een algemeen 1 SW Dick D (t)
03-56 W72 Avontuur in de natuur Het bewijs dat er ook 1 SW Dick D (t)
03-56 W73 Avontuur in de natuur In de zee komt een 1 SW Dick D (t)
04-56 W74 Avontuur in de natuur Een van de verschijnselen die 1 SW Dick D (t)
04-56 W75 Avontuur in de natuur De bloei van de hazelaar 1 SW Dick D (t)
04-56 W76 Avontuur in de natuur Al vroeg in het jaar 1 SW Dick D (t)
04-56 W77 Avontuur in de natuur Bestaan er in onze streken 1 SW Dick D (t)
05-56 W78 Avontuur in de natuur Australie is een goed voorbeeld 1 SW Dick D (t)
05-56 W79 Avontuur in de natuur De lijsters beginnen meestal zo 1 SW Dick D (t)
05-56 W80 Avontuur in de natuur Wanneer het weer lente is 1 SW Dick D (t)
05-56 W81 Avontuur in de natuur Een paar hoge grijze laarsen 1 SW Dick D (t)
06-56 W82 Avontuur in de natuur Er zijn planten die zo 1 SW Dick D (t)
06-56 W83 Avontuur in de natuur Oppervlakkig gezien zijn aangeplante dennenbossen 1 SW Dick D (t)
06-56 W84 Avontuur in de natuur Zijn roofdieren wreed In het 1 SW Dick D (t)
06-56 W85 Avontuur in de natuur Uitgestrekte duinvlakten of heidevelden zijn 1 SW Dick D (t)
06-56 W86 Avontuur in de natuur In de schijnbaar saaie poldersloten 1 SW Dick D (t)
07-56 W87 Avontuur in de natuur In vergelijking met zijn soortgenoten 1 SW Dick D (t)
07-56 W88 Avontuur in de natuur In streken waar bos afwisselt 1 SW Dick D (t)
07-56 W89 Avontuur in de natuur In veel landen wordt de ooievaar 1 SW Dick D (t)
07-56 W90 Avontuur in de natuur Als er een vogel is 1 SW Dick D (t)
08-56 W91 Avontuur in de natuur Het is geen toeval dat 1 SW Dick D (t)
08-56 W92 Avontuur in de natuur De belangrijkste onderdelen van een 1 SW Dick D (t)
08-56 W93 Avontuur in de natuur De wespendief of wespenbuizerd is 1 SW Dick D (t)
08-56 W94 Avontuur in de natuur Aan de rand van ondiepe 1 SW Dick D (t)
09-56 W95 Avontuur in de natuur De das is het grootste 1 SW Dick D (t)
09-56 W96 Avontuur in de natuur De muizenfamilie omvat heel wat 1 SW Dick D (t)
09-56 W97 Avontuur in de natuur In lente en voorzomer hebben 1 SW Dick D (t)
09-56 W98 Avontuur in de natuur Op de klippen en steile 1 SW Dick D (t)
09-56 W99 Avontuur in de natuur De korte zomer in de 1 SW Dick D (t)
10-56 W100 Avontuur in de natuur Op de dorre dag van 1 SW Dick D (t)
10-56 W101 Avontuur in de natuur Als bij toverslag verschijnen na 1 SW Dick D (t)
10-56 W102 Avontuur in de natuur In de herfst trekt alles 1 SW Dick D (t)
10-56 W103 Avontuur in de natuur Al lang voordat de eigenlijke 1 SW Dick D (t)
11-56 W104 Avontuur in de natuur Hoe komt het toch dat 1 SW Dick D (t)
11-56 W105 Avontuur in de natuur Tegen het eind van de 1 SW Dick D (t)
11-56 W106 Avontuur in de natuur Wanneer uit het noorden de 1 SW Dick D (t)
11-56 W107 Avontuur in de natuur Hoog in het noorden van 1 SW Dick D (t)
12-56 W108 Avontuur in de natuur Acht maanden van het jaar 1 SW Dick D (t)
12-56 W109 Avontuur in de natuur Wanneer de winter vrij is 1 SW Dick D (t)
12-56 W110 Avontuur in de natuur De gunstigste gelegenheid om kennis 1 SW Dick D (t)
12-56 W111 Avontuur in de natuur In sloten met riet omzoomde 1 SW Dick D (t)
12-56 W112 Avontuur in de natuur De gewone wilde eend is 1 SW Dick D (t)
01-57 W113 Avontuur in de natuur Een spoor of prent van 1 SW Dick D (t)
01-57 W114 Avontuur in de natuur Met goed nadenken komen we 1 SW Dick D (t)
01-57 W115 Avontuur in de natuur Iedereen die af en toe 1 SW Dick D (t)
01-57 W116 Avontuur in de natuur Iedereen heeft wel eens het 1 SW Dick D (t)
02-57 W117 Avontuur in de natuur Als alle ondiepe sloten en 1 SW Dick D (t)
02-57 W118 Avontuur in de natuur De bunzing laat zich niet 1 SW Dick D (t)
02-57 W119 Avontuur in de natuur Het roodborstje is een van de 1 SW Dick D (t)
02-57 W120 Avontuur in de natuur Elk vogeltje zingt zoals het 1 SW Dick D (t)
03-57 W121 Avontuur in de natuur De schemering is langzaam overgegaan 1 SW Dick D (t)
03-57 W122 Avontuur in de natuur Als de vorst achterwege blijft 1 SW Dick D (t)
03-57 W123 Avontuur in de natuur Het is past echt voorjaar 1 SW Dick D (t)
03-57 W124 Avontuur in de natuur Overal waar de eik voorkwam 1 SW Dick D (t)
03-57 W125 Avontuur in de natuur Is de stoere en onafhankelijke 1 SW Dick D (t)
04-57 W126 Avontuur in de natuur Enkele eeuwen terug kwamen de mensen 1 SW Dick D (t)
04-57 W127 Avontuur in de natuur Als er een vogeltje is dat 1 SW Dick D (t)
04-57 W128 Avontuur in de natuur Zoogdieren slapen lang als het 1 SW Dick D (t)
04-57 W129 Avontuur in de natuur Er zijn plantjes die het 1 SW Dick D (t)
05-57 W130 Avontuur in de natuur Vogels zijn bevoorrechte wezens Met 1 SW Dick D (t)
05-57 W131 Avontuur in de natuur Waarom heeft de mus een 1 SW Dick D (t)
05-57 W132 Avontuur in de natuur Het auerhoen is een zware 1 SW Dick D (t)
05-57 W133 Avontuur in de natuur Wat de leeuw is voor Nederland 1 SW Dick D (t)
06-57 W134 Avontuur in de natuur Het is een buitenkansje als 1 SW Dick D (t)
06-57 W135 Avontuur in de natuur De naam van de raaf 1 SW Dick D (t)
06-57 W136 Avontuur in de natuur Hier en daar in onze 1 SW Dick D (t)
06-57 W137 Avontuur in de natuur Buiten de officiele benaming hebben 1 SW Dick D (t)
06-57 W138 Avontuur in de natuur In het veenmoeras leeft een 1 SW Dick D (t)
07-57 W139 Avontuur in de natuur Wanneer de koekoek roept laat hij 1 SW Dick D (t)
07-57 W140 Avontuur in de natuur Dat de koekoek zijn eieren door 1 SW Dick D (t)
07-57 W141 Avontuur in de natuur In het uitgestrekte moeras hadden 1 SW Dick D (t)
07-57 W142 Avontuur in de natuur We kunnen dankbaar zijn dat 1 SW Dick D (t)
08-57 W143 Avontuur in de natuur De enige edelvalk die in 1 SW Dick D (t)
08-57 W144 Avontuur in de natuur De boomvalk is een echte zomervogel 1 SW Dick D (t)
08-57 W145 Avontuur in de natuur Wanneer we een wandeling in 1 SW Dick D (t)
08-57 W146 Avontuur in de natuur Op een mooie zomerdag is 1 SW Dick D (t)
08-57 W147 Avontuur in de natuur Als wij een futenest willen 1 SW Dick D (t)
09-57 W148 Avontuur in de natuur Het hoogtepunt van de trektijd 1 SW Dick D (t)
09-57 W149 Avontuur in de natuur De nazomer is de stilste tijd 1 SW Dick D (t)
09-57 W150 Avontuur in de natuur Wanneer het reisseizoen van de 1 SW Dick D (t)
09-57 W151 Avontuur in de natuur Met de grote aantallen zangvogels 1 SW Dick D (t)
10-57 W152 Avontuur in de natuur Vogelvangers 1 SW Dick D (t)
10-57 W153 Avontuur in de natuur Het jachtinstinct 1 SW Dick D (t)
10-57 W154 Avontuur in de natuur De jacht 1 SW Dick D (t)
10-57 W155 Avontuur in de natuur De kapmeeuw 1 SW Dick D (t)
11-57 W156 Avontuur in de natuur De zilvermeeuw 1 SW Dick D (t)
11-57 W157 Avontuur in de natuur Wanneer in het noorden van Europa 1 SW Dick D (t)
11-57 W158 Avontuur in de natuur Van de weinige zeearenden die er 1 SW Dick D (t)
11-57 W159 Avontuur in de natuur In de Alpen 1 SW Dick D (t)
11-57 W160 Avontuur in de natuur De alpenmarmot 1 SW Dick D (t)
12-57 W161 Avontuur in de natuur De steenarend 1 SW Dick D (t)
12-57 W162 Avontuur in de natuur De steenbok 1 SW Dick D (t)
12-57 W163 Avontuur in de natuur Herten en Gemzen 1 SW Dick D (t)
12-57 W164 Avontuur in de natuur De bergbeek 1 SW Dick D (t)
01-58 W165 Avontuur in de natuur De polder 1 SW Dick D (t)
01-58 W166 Avontuur in de natuur De mantelmeeuw 1 SW Dick D (t)
01-58 W167 Avontuur in de natuur Van zee tot meer 1 SW Dick D (t)
01-58 W168 Avontuur in de natuur De valkejacht 1 SW Dick D (t)
02-58 W169 Avontuur in de natuur Wolvejacht 1 SW Dick D (t)
02-58 W170 Avontuur in de natuur De vos 1 SW Dick D (t)
02-58 W171 Avontuur in de natuur Winterkoning 1 SW Dick D (t)
02-58 W172 Avontuur in de natuur De heide 1 SW Dick D (t)
03-58 W173 Avontuur in de natuur Wilde en tamme duiven 1 SW Dick D (t)
03-58 W174 Avontuur in de natuur De kraaien en de fotograaf 1 SW Dick D (t)
03-58 W175 Avontuur in de natuur De buizerd en de fotograaf 1 SW Dick D (t)
03-58 W176 Avontuur in de natuur De kraaien en de buizerds 1 SW Dick D (t)
03-58 W177 Avontuur in de natuur De fotograaf heeft pech 1 SW Dick D (t)
04-58 W178 Avontuur in de natuur Wezel 1 SW Dick D (t)
04-58 W179 Avontuur in de natuur Hermelijn 1 SW Dick D (t)
04-58 W180 Avontuur in de natuur Eierdieven 1 SW Dick D (t)
04-58 W181 Avontuur in de natuur De visarend op reis 1 SW Dick D (t)
05-58 W182 Avontuur in de natuur De visarend van Lapland 1 SW Dick D (t)
05-58 W183 Avontuur in de natuur De visarend op jacht 1 SW Dick D (t)
05-58 W184 Avontuur in de natuur De jonge visarenden 1 SW Dick D (t)
05-58 W185 Avontuur in de natuur De giervalk van de Kaitumjakko 1 SW Dick D (t)
05-58 W186 Avontuur in de natuur De buizerd van de bergen 1 SW Dick D (t)
06-58 W187 Avontuur in de natuur Het steenvalkje van de toendra 1 SW Dick D (t)
06-58 W188 Avontuur in de natuur De Auerhaan van het Sparrenwoud 1 SW Dick D (t)
06-58 W189 Avontuur in de natuur De grijze havik 1 SW Dick D (t)
06-58 W190 Avontuur in de natuur De vos van Lapland 1 SW Dick D (t)
07-58 W191 Avontuur in de natuur De slimme plevier 1 SW Dick D (t)
07-58 W192 Avontuur in de natuur De raven en de valk 1 SW Dick D (t)
07-58 W193 Avontuur in de natuur De arend en de raven 1 SW Dick D (t)
07-58 W194 Avontuur in de natuur De lynx en de vos 1 SW Dick D (t)
08-58 W195 Avontuur in de natuur De havik keek en keek 1 SW Dick D (t)
08-58 W196 Avontuur in de natuur De arend had het laatste woord 1 SW Dick D (t)
09-58 W197 Avontuur in de natuur De sneeuwuilen en de marter 1 SW Dick D (t)
09-58 W198 Avontuur in de natuur De arend jaagt op eenden 1 SW Dick D (t)
10-58 W199 Avontuur in de natuur De kat overtroefd 1 SW Dick D (t)
10-58 W200 Avontuur in de natuur Gevecht met de adder 1 SW Dick D (t)
11-58 W201 Avontuur in de natuur De manke van het schietterrein 1 SW Dick D (t)
11-58 W202 Avontuur in de natuur Drama op de autoweg 1 SW Dick D (t)
12-58 W203 Avontuur in de natuur De grauwe donkere regendag lokte 1 SW Dick D (t)
12-58 W204 Avontuur in de natuur De waakzame houtduiven en de sperwer 1 SW Dick D (t)
01-59 W205 Avontuur in de natuur De slimme spreeuwen en het smelleken 1 SW Dick D (t)
01-59 W206 Avontuur in de natuur De havik en de geslepen ekster 1 SW Dick D (t)
01-59 W207 Avontuur in de natuur De onvermoeibare kiekendief 1 SW Dick D (t)
02-59 W208 Avontuur in de natuur De dappere kraaien en de slechtvalk 1 SW Dick D (t)
02-59 W209 Avontuur in de natuur De buizerd en de kraaien 1 SW Dick D (t)
03-59 W210 Avontuur in de natuur De torenvalk en de mol 1 SW Dick D (t)
03-59 W211 Avontuur in de natuur De pestvogels en de vogelvanger 1 SW Dick D (t)
04-59 W212 Avontuur in de natuur De klapekster van het heideveld 1 SW Dick D (t)
04-59 W213 Avontuur in de natuur De bruiloft van de houtsnippen 1 SW Dick D (t)
05-59 W214 Avontuur in de natuur De wraak van de bosuil 1 SW Dick D (t)
05-59 W215 Avontuur in de natuur De aanval op het lijsternest 1 SW Dick D (t)
06-59 W216 Avontuur in de natuur Een verrassing voor de specht 1 SW Dick D (t)
06-59 W217 Avontuur in de natuur Een wezel moet ook leven 1 SW Dick D (t)
07-59 W218 Avontuur in de natuur Het noodlot van de karekieten 1 SW Dick D (t)
08-59 W219 Avontuur in de natuur Pas op voor de reiger! 1 SW Dick D (t)
08-59 W220 Avontuur in de natuur De kiekendief krijgt er van langs 1 SW Dick D (t)
08-59 W221 Avontuur in de natuur Een eekhoorn moet voorzichtig zijn 1 SW Dick D (t)
09-59 W222 Avontuur in de natuur De roofridder van de stad 1 SW Dick D (t)
09-59 W223 Avontuur in de natuur De boomvalk geniet van het leven 1 SW Dick D (t)
10-59 W224 Avontuur in de natuur Het geheim van het oude dennenbos 1 SW Dick D (t)
10-59 W225 Avontuur in de natuur De oude haas laat zich niet zo maar vangen 1 SW Dick D (t)
11-59 W226 Avontuur in de natuur Een reebok vecht graag 1 SW Dick D (t)