Stripverhalenserie: Willie Wortel
Titel: Gedachten lezen
vorige CB.V373 volgende (De Duck stripverhalen van Carl Barks)
vorige V13 volgende (Stripverhalen van Willie Wortel)
Volgnummer: CB.V373 ( V13 )
Titel in originele taal:The know-it-all-machine
Code: US 22
Eerste publicatie in: US 22
Datum eerste uitgave: 06-58
Lengte in pagina's: 4
Tekenaar: Carl Barks
Schrijver: Carl Barks
Uri o359gw
Stripboeken:
1.90+2
2.11+19
8.2+3
Stripbladen:
NLDD:1962-24
NLDD:1976-21
NLDD:2009-41
Samenvatting: Willie Wortel heeft een machine uitgevonden die op iedere vraag het antwoord weet. Hij heeft ook een machine uitgevonden die gedachten kan lezen. Hij ziet buiten een vogeltje en vraagt zijn antwoordmachine waarom het vogeltje zo vrolijk zingt. De machine antwoordt dat het vogeltje dat doet omdat hij misschien blij is of omdat hij misschien vrij is. Willie wordt boos want hij wil geen misschien in het antwoord horen maar hij wil het zeker weten. Hij wil met zijn gedachtenleesmachine de gedachten van het vogeltje te weten komen maar hij weet niet hoe hij het vogeltje moet vangen. De antwoordmachine antwoordt dat hij het vogeltje kan vangen door zout op zijn staart te strooien. Willie vindt dit onzin en twijfelt of zijn antwoordmachine wel werkt. Hij wil het vogeltje met een net vangen maar raakt met zijn net een elektriciteitsdraad en komt onder stroom te staan. Lampje probeert wel zout op de staart van het vogeltje te strooien maar het vogeltje blijft niet stil zitten. Willie probeert het vogeltje te vangen door lijm op een tak te smeren maar hij komt zelf aan de tak vast te zitten. Lampje moet hem bevrijden door de tak af te zagen. Als Willie het vogeltje in een groot vogelpak wil lokken, wordt hij door heel veel vogeltjes aangevallen. Het vogeltje landt op een tak waar Lampje klaar staat met zijn zout. Wanneer het hem lukt om zout op de staart van het vogeltje te strooien valt het vogeltje flauw. Willie zet het vogeltje in zijn gedachtenleesmachine en vraagt het vogeltje waarom hij zo vrolijk zong. Het vogeltje antwoordt dat hij dat deed misschien omdat hij vrij was of misschien omdat hij blij was. Willie eindigt kompleet van de wijs als een vogeltje in de boom. Als twee voorbijgangers zich hardop afvragen waarom Willie in de boom zit, antwoordt de antwoordmachine dat dat misschien is omdat hij blij is of misschien omdat hij vrij is. De voorbijgangers rennen van schrik hard weg.
Items:
Categorie Nederlands pl. Orgineel pl.
Hoofdpersoon Willie Wortel 1.1 Gyro Gearloose 1.1
Hoofdpersoon Lampje 1.1 Helper 1.1
Aanplakbiljet Uitvindingen Geniaal F75,- Gewoon F35,- Klaar terwijl u wacht! 1.1 Inventions Big ... 75c Small 35c Special rates on large orders 1.1
Apparaat Gedachten lezende machine 1.6 Thought-reading machine 1.6